Juristene i NAV: – Flere viser til at de har meldt om feil­praktisering av EØS-forordningen 

Jurist oppdaget feilpraktisering i 2017, men ble ikke hørt, ifølge et brev sendt til kontroll- og konstitusjonskomiteen. 

Høring om NAV/EØS-saken (Foto: Stortinget)
I januar var det høring om NAV/EØS-saken i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Nå har juristene i NAV sendt brev til komiteen (Foto: Stortinget)

Ifølge de tillitsvalgte for juristene i NAV har det ikke vært noen systematikk i hvordan man fanger opp feil regelverkstolkning. 

Det er i et brev fra Juristforbundet i NAV til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité dette fortelles. 

I brevet gjør Juristforbundet i NAV, som organiserer 700 av de 800 statlig ansatte juristene i etaten, rede for noen av tilbakemeldingene de har fått fra sine medlemmer. 

De tillitsvalgte i NAV skriver at de, etter at EØS-saken ble kjent i media, oppfordret medlemmene om å kontakte dem, dersom de hadde opplysninger som kunne bidra til å forstå hvordan saken kunne skje. 

– Så ikke på saken 

En av dem som tok kontakt, fortalte at hun hadde oppdaget feilpraktiseringen i august 2017. Ifølge de tillitsvalgte, varslet hun om dette umiddelbart per epost. 

«Hun var konkret på at det gjaldt praktiseringen om stans av ytelser ved opphold i utlandet, og at hun mente NAV praktiserte regelverket galt. Hun fikk svar etter ca. to måneder hvor direktoratet ikke adresserte regelverksproblematikken, men sa de ikke hadde kapasitet til å se på saken», skriver juristene.

På nyåret 2018 skulle de ansatte gjennomgå opplæring om sykepenger og utenlandsopphold. Også her skal man ha fortsatt å lære opp i feil tolkning av bestemmelsen, som hun hadde varslet om. Hun tok da igjen opp problemstillingen, skriver juristene i brevet 

Og videre:

«Det har blitt mottatt flere henvendelser fra medlemmer som viser til at de har meldt ifra om NAVs feilpraktisering av EØS-forordningen uten at det ble fulgt opp i tilstrekkelig grad.»

Anne Opheim (Foto: Tore Letvik)

Sier det er flere eksempler

«NAV har ingen systematikk rundt hvordan man fanger opp og håndterer feil regelverkstolkning og praksisendring i egen etat», heter det i brevet til komiteen. 

Juristene i NAV skriver at denne ene historien «gjenspeiler mange av tilbakemeldingene vi har mottatt, både i denne saken og innspill vi har fått ved tidligere anledninger», skriver juristene i brevet.

«Vårt inntrykk er at arbeidet med å digitalisere NAVs tjenester er viktigere enn å ivareta rettssikkerheten til brukerne og at det politiske presser frem et fokus på kvantitet over kvalitet», skriver Juristforbundet i NAV i brevet som er undertegnet av styreleder Anne C. W. Opheim.

– I NAV er det et press på å nå mål og detaljstyring fra departementet. Det er helt utvilsomt press, sa Opheim til Juristen i forrige uke.

Deltok ikke i høringen

Juristforbundet i NAV har sendt brevet til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité etter at de ikke deltok under den åpne høringen 9. og 10. januar, men skriver at de stiller seg til komiteens disposisjon og at de ønsker å bli invitert dersom komiteen skulle ønske nye høringer.

Sverre Bromander, leder av Juristforbundet – Stat, har tidligere sagt at juristenes fagforening i NAV skulle ha bidratt med å opplyse saken.

– Det er ikke noen som kunne belyst saken fra et juridisk perspektiv bedre enn de som representerer juristene som arbeider i NAV, sa Bromander.