Sverre Bromander. Foto: Thomas Haugersveen
Sverre Bromander (Foto: Thomas Haugersveen)

NAV-saken: Etterlyser sterkere gjennom­slags­kraft for jussen

– Altfor mange har trådt feil. Og det går kraftig inn på meg, sier leder av Juristforbundet – Stat om NAV-saken.

Fredag, 31. januar 2020 - 5:53

Sverre Bromander er leder for Juristforbundet – Stat og har dermed «ansvaret» for jurister i både offentlige forvaltning, påtalemyndighet og domstolen. Han sier til Juristen at NAV/EØS-skandalen har gjort, og gjør, et sterkt inntrykk på ham. 

– Det er vanskelig å være annet enn ydmyk og uttrykke en dyptfølt og ubetinget beklagelse overfor alle som har blitt rammet av denne skandalen. For skandale er det eneste rette navnet på det, sier Bromander.

Saken går helt inn i kjernen av juristenes rolle og selvforståelse.

– Dette er ikke slik samfunnet og rettsstaten skal fungere. Rettsstaten skal jo nettopp fange opp slikt, sier han. 

Bromander peker på at feilvurderinger kan skje, men at det skal fanges opp av kontrollmekanismene. 

– Vi skal ha sikkerhetsnett. Her er det alt for mange som har trådt feil. Også jurister - kanskje ikke minst jurister - det må vi være de første til å erkjenne. Og det går kraftig inn på meg, sier Juristforbundet – Stat lederen. 

– Vi gir jo ikke opp

Nå er han opptatt av hva vi kan lære for å hindre at det skjer igjen. Hvordan forebygger vi en rettsskandale?, spør Bromander. Han sammenlikner med legevitenskapen.

– Selv om man ikke har funnet svaret på alle medisinske utfordringer, så er ikke svaret at vi satser mindre på medisinsk forskning og kompetanse. Vi gir jo ikke opp. Svaret er at vi må satse enda mer. Slik er det også her. 

– Det er åpenbart at en sentral forklaring er mangel på juridisk kompetanse, men også mangel på jussens gjennomslagskraft. Jussen har ikke vunnet igjennom som det styrende og førende. Rett har blitt galt og galt har blitt rett. 

– At det har vært mangel på juridisk kompetanse innebærer at jurister nok ikke har vært faglig oppdatert. Men det innebærer også at de uten juridisk utdanning har foretatt juridiske vurderinger. Og ikke minst at ledere ikke har lyttet tilstrekkelig til juristene og juridiske råd.

Bromander mener saken viser at jussens rolle i hele samfunnet må styrkes og etterlyser en «storstilt satsning på rettssikkerhet».

– Vi må bli enda flinkere til å ivareta rettigheter. Da må det satses på jurister, juss og juridisk kompetanse. Slik at rettighetsfanen kan heves enda høyere, sier han. 

Han ønsker seg blant annet sterkere satsing på både juridisk forskning og på kontrollmekanismene.

– Det gjelder alt fra den interne kontrollen i offentlig forvaltning, til påtalemyndighet, domstoler og forsvarere. 

– Må grave til bunns

– Hva er hovedforklaringen på NAV-skandalen?

– Vi må ha en grundig gjennomgang og det er nok sammensatt. Men nedvurderingen og underkjennelsen av rettens gjennomslag og jussens rolle og betydning vil nok stå som en åpenbar faktor. Mye av dette er selvpåført fordi det har vært nedprioritert, glemt eller neglisjert.

– Jeg håper og forventer at våre politikere har ønske om å grave seg til bunns i saken, ikke bare søke å plassere et politisk ansvar og så gi seg med det. 

– Vi skal ikke være etterpåkloke og påpeke at vi lenge har hevdet viktigheten av å satse på etter- og videreutdanning eller at de vanskelige juridiske avgjørelsene kun må tas av jurister. Kombinasjonen av dette ville dekket mye av utfordringene vi har, men vi må nå gjennomgå alle gode forslag.

– Her må alle gode krefter jobbe sammen, slik at vi med større sikkerhet kan si at vi har en offentlig forvaltning som ikke krenker den enkeltes rettigheter. Her har jussen, juridisk kompetanse, juridisk forskning og juristene selv hovedrollen. Det må de ha, ellers går det galt igjen

Ledige stillinger:

LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Nye Veier
Nye Veier AS
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
25.08.2020
LOGO Skatteetaten
Skattedirektoratet, Skatteetaten
Søknadsfrist: 
25.08.2020
LOGO EFTA
EFTA-domstolen, Luxembourg
Søknadsfrist: 
01.09.2020