Hvor smeller det neste gang? Samles til debatt om trygde-skandalen

Den 1. juni kommer Nav-utvalget med sin endelige rapport om EØS-skandalen. Men allerede 5. mars samles ulike eksperter til debatt om skandalen, i regi av Juristforbundet.

Debatten avholdes i Jus Lab i Juristenes hus (OBS! Arrangementet er flyttet til et større lokale - Thon Conference Universitetsgaten - etter stor interesse). I sin invitasjon til paneldebatten skriver forbundet følgende:

"Stortinget har holdt sin høring, ansvarlig statsråd er byttet ut og til våren kommer granskningsrapporten som skal gi fasit på hvor det gikk galt i EØS-skandalen. Juristforbundet kommer den i forkjøpet, og inviterer til paneldebatt med følgende stikkord:"

  • Politisk press i forvaltningen
  • Utdanningen må endres
  • Tapt tillit
  • Hvor smeller det neste gang?

Til debatten kommer:

GRETE BROCHMANN, professor i sosiologi og styreleder i Fritt Ord.
Hennes offentlige utvalg frarådet politikerne allerede i 2011 mot å overprøve EØS-retten hva angikk trygdeeksport. Det rådet tok de aldri.

JON CHRISTIAN FLØYSVIK NORDRUM, førsteamanuensis ved det juridiske fakultet, UiO.
Hvor mye av skylda må akademia ta? Hvorfor læres det bort så lite EØS-rett når den bestemmer så mye over norsk lov?

EIRIN EIKEFJORD, kommentator i Bergens Tidende og jurymedlem for Rettssikkerhetsprisen.
Som både jurist og politisk kommentator har Eikefjord én fot i hver leir. Hva blir de politiske konsekvensene av skandalen? Og har NOEN gjort seg fortjent til Rettssikkerhetsprisen i år?

Tid: Torsdag 5. mars. Frokost fra kl 08:00, debatt fra kl 08:30 - 09:15
Sted: Jus Lab, Kristian Augusts gate 9, Oslo (OBS! Arrangementet er flyttet til et større lokale - Thon Conference Universitetsgaten - etter stor interesse)

Juristforbundet påpeker at det er begrenset antall plasser, og at det er førstemann-til-mølla-prinsippet som rår.

Innen den tid skal Nav-utvalget ha kommet med en delrapport som konkluderer om hvorvidt trygdeskandalen først startet i 2012, eller om den går helt tilbake til 1994.