Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (t.h.) og NAV-direktør Sigrun Vågeng under pressekonferansen der NAV-skandalen ble gjort kjent (Foto: regjeringen.no)
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (t.h.) og NAV-direktør Sigrun Vågeng under pressekonferansen der NAV/EØS-saken ble gjort kjent (Foto: regjeringen.no)

NAV: Vil samle juridisk kompetanse i en ny avdeling

Skal forhandles med de ansattes organisasjoner .

Fredag, 13. desember 2019 - 10:28

Internrevisjonen  i NAV konkluderer med at  mangelfull  EØS-kompetanse  og dårlig kapasitet  bidro til feiltolkningen  av  EØS-forordningen.

Arbeids- og velferdsdirektør  Sigrun Vågeng vil nå  etablere en ny juridisk avdeling med et særskilt EØS-ansvar i NAV.

Hun sier også at det skal innføres ny arbeidsmetodikk når det gjelder  EØS-lovgiving.

– Rapporten viser at praksisen vi har hatt til nå, med flere juridiske miljøer, gjør oss sårbare og ikke gode nok til å løse komplekse juridiske problemstillinger, sier Vågeng på NAVs nettside.    

Den juridiske avdelingen skal gi autoritativ regelverkstolkning,  ha ansvar for strategiske spørsmål  og ansvar for NAV Klageinstans.

Dette skal forhandles med de ansattes organisasjoner, skriver NAV.  

– Ikke basert i norsk rettstradisjon

Rapporten til NAVs  internrevisjon ble presentert av revisjonsdirektør Terje Klepp 12. desember. 

Her kommer det fram at det var en utbredt forståelse at NAVs praksis ikke var i strid med EØS-forordningen. Rapporten viser også hvordan det med ujevne mellomrom ble stilt spørsmål i NAV om fortolkningen, uten at dette ble løftet til riktig nivå eller tatt tak i.  

NAV har også fått en rapport fra eksperter i EØS- og trygderett ved de juridiske fakultetene.

– Den gjør det klart at det ikke er tilstrekkelig å ha utgangspunkt i den norske forvaltningstradisjonen – vi må jobbe ut fra EØS-rettslig metode. EØS-retten på dette området er omfattende og mangslungen.

– Det innebærer blant annet at folketrygdens regler må tolkes ut fra EØS-forpliktelsene, ikke basert i norsk rettstradisjon, som var vår innfallsvinkel i denne dypt beklagelige saken, sier Vågeng. 

Ledige stillinger:

LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
20.07.2020
LOGO Jurist
Juristforbundet - Samfunnsviterne - Samfunnsøkonomene
Søknadsfrist: 
25.07.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
01.08.2020
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020