I alt 823 barn er registrert bortført fra Norge til utlandet i løpet av de siste 15 årene (Foto: Pixabay) 

Høyeste antall bort­førte barn på 15 år

En oversikt for de siste 15 årene, viser at 823 barn er registrert bortført fra Norge til utlandet, og at tallet var rekordhøyt i fjor. 75 barn ble i 2019 registrert bortført fra Norge til utlandet.

Fredag, 21. februar 2020 - 7:15

Dette viser statistikk som Regjeringen har offentliggjort. De 75 barna som ble rammet av barnebortføring i fjor var fordelt på i alt 47 saker. I tillegg ble det registrert at 11 barn (11 saker), var bortført fra utlandet til Norge.

Til sammenlikning ble det i 2018 registrert 71 barn (39 saker) bortført fra Norge til utlandet, og 24 barn (16 saker) bortført fra utlandet til Norge.

Statistikken over barnebortføringssaker til eller fra Norge, i årene 2005-2019, som Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet har registrert, viser at det i hvert av årene 2013 og 2017 ble bortført 74 barn fra Norge til utlandet.

I de øvrige årene har antallet bortførte barn fra Norge ligget på under 70, med laveste antall i 2009, med 29 bortførte barn.

I alt 823 barn er registrert bortført fra Norge til utlandet i løpet av de siste 15 årene.

Haagkonvensjonen

Statistikken viser en sammenstilling av sivile internasjonale barneborføringssaker til eller fra Norge, som Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet har registrert.

Nytt av 2017 er at statistikken også inneholder saker registrerte av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet under Haagkonvensjonen av 1996, som trådte i kraft i Norge 1. juli 2016.

Sakene blir registrert i statistikken det året norske myndigheter blir involvert i saken.

For saker etter Haagkonvensjonen 1980 skjer registreringen først når det kommer inn en søknad. For saker etter Haagkonvensjonen 1996 skjer registreringen når forespørsel om bistand til retur av et bortført barn kommer inn til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Dette vil i hovedsak skje i form av en forespørsel om anerkjenning og fullføring av tiltak. Utenriksdepartementet registrerer alle saker som er mottatt i form av en oppfordring om bistand eller liknende som gjelder barn bortført fra Norge til et land utenfor konvensjonssamarbeidet.

Disse landene er tilsluttet konvensjonen.

Det kan, i følge informasjonen fra Regjeringen, være barnebortføringssaker der ingen av de offentlige virksomhetene blir involvert, noe som gjør at disse da ikke vil være omfattet av statistikken.  

Ikke-avsluttet og avsluttet

Regjeringen har også lagt ut en tabell over status i barnebortføringssaker som viser tall på saker som er i gang eller som er avsluttet.

Barnebortføringssaker er avsluttet når barnet/barna er ført tilbake til sitt bostedsland basert på en avgjørelse etter en av Haagkonvensjonene, at det finnes en rettskraftig avgjørelse om at barnet ikke skal sendes tilbake, at foreldrene er blitt enige om hvor barnet skal bo, eller ved at bortfører velger å reise hjem frivillig.

Statistikken baserer seg på manuell telling, og det kan finnes feil, opplyser Regjeringen som avslutter med å oppfordre til varsomt bruk av tallmaterialet.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Øystre Slidre kommune
Øystre Slidre kommune
Søknadsfrist: 
31.03.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Nordland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
01.04.2020
LOGO Fylkesmannen i Agder
Fylkesmannen i Agder, Arendal
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Fylkesnemndene for barnevern
Fylkesnemnda i Oslo og Viken, Oslo
Søknadsfrist: 
19.04.2020