rettssal

Islandsk interesse for erstatninger ved norske justis­mord 

Det er utbetalt over 45 millioner kroner til personer som er blitt feilaktig dømt for drap i Norge.

Fredag, 24. januar 2020 - 7:06

Justisdepartementet har laget en oversikt som viser at den norske stat samlet har utbetalt over 45 millioner kroner til personer som har sonet lange fengselsstraffer etter å ha blitt feilaktig dømt for drap.

Departementet utarbeidet listen over de norske justismordsakene etter en henvendelse fra statsministerens kontor på Island. 

Island ønsker å bli kjent med hvilket erstatningsnivå Norge ligger på i slike saker da landet sliter med en stor justismordsak med fem frikjente. 

Enorme erstatningskrav

Kravet fra en av de fem lyder på hele 1,3 milliarder islandske kroner, noe som tilsvarer over 93 millioner norske kroner. 

Dette kravet er avslått av islandske myndigheter, og den frikjente og hans advokat har valgt å gå rettens vei. Det er også varslet høye krav etter de øvrige frifinnelsene. 

Ifølge islandske medier skal det totalt ligge krav om fire milliarder islandske kroner i saken. 

De fem mennene ble dømt for to drap i 1974, og først frikjent i islandsk høyesterett i september 2018, i den såkalte Gudmundur og Geirfinnur-saken. 

Saken omfatter falske tilståelser etter langvarig bruk av isolasjon, og brutale avhørsmetoder.

20 millioner til Fritz Moen-arvinger

Listen fra Justisdepartementet, som består av noen av justismordsakene som har fått mest oppmerksomhet her i landet, er ikke komplett, men viser justismordsaker som har utløst høyest erstatningsutbetalinger etter domfellelse for drap i Norge.

I listen, som er sendt til leder av juridisk avdeling ved Statsministerens kontor Island, er det orientert om følgende saker i kronologisk rekkefølge:

1903 og 1930 – Hoel-sakene:

Karl Hoel ble i 1903 dømt til 13 års fengsel for mordbrann (sonet åtte år), og i 1930 nok en gang dømt for forsøk på mordbrann/assuransesvik (han ble aldri innkalt til soning for denne dommen). 

Hoel ble, etter gjenopptakelser i henholdsvis 1918 og 1951, frifunnet for begge forholdene og tilkjent erstatning: 100 000 kroner i den første saken og 29 000 kroner i den andre. 

Kjæremålsutvalgets kjennelse i den første erstatningssaken er inntatt i Rt. 1918 s. 324.

1970 – Liland-saken:

Per Kristian Liland ble uskyldig dømt for drapet på to venner i 1969. 

Han ble frikjent i 1994, og tilkjent tilsammen 13 740 000 kroner i erstatning.

1978 – Moen-saken: 

Fritz Moen ble uskyldig dømt for drapene på to 20 år gamle kvinner i 1976 og 1977. Han ble først frikjent for det ene drapet i 2004. Etter hans død i 2005, ble han frikjent for det andre drapet etter at Gjenopptakelseskommisjonen hadde etterforsket saken på nytt. 

I 2008 fattet Justissekretariatene vedtak om å tilkjenne Moen 16 000 000 kroner i erstatning. Kravet ble deretter bragt inn for retten, og saken ble forlikt i 2008.

Moens arvinger fikk til slutt 20 000 000 kroner i erstatning.

1982 – Rødseth-saken:

Sveinung Rødseth ble i 1981 dømt for drapet på sin 5 måneder gamle datter (sonet i 14 måneder). 

Etter at han i 1997 ble frifunnet etter gjenopptakelse, ble han tilkjent 930 000 kroner i erstatning.

1990 - Fjell-saken: 

Åge Vidar Fjell ble i 1990 dømt til fengsel i 7 år og sikring på 10 år for drap. Den totale sonete sikringsperioden for Fjell var 10 år, hvorav cirka 15 måneder var sikring på anstalt. 

Fjell ble senere frikjent etter gjenopptakelse. Oslo tingrett tilkjente i 2011 Fjell 10 439 236 kroner i erstatning.

Ledige stillinger:

LOGO Gulating lagmannsrett
Gulating lagmannsrett
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO NVE
NVE, Juridisk seksjon
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO UNE
UNE Utlendingsnemnda
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO Justervesenet
Justervesenet
Søknadsfrist: 
28.09.2020
LOGO Boligbyggelaget NOBL
Boligbyggelaget NOBL
Søknadsfrist: 
30.09.2020
LOGO Br sund
Søknadsfrist: 
07.10.2020