Ny leder av Stortingets ansvars­kommisjon

Det er satt i gang riksrettssak i USA. Ved innledning av eventuell riksrettssak her i landet ville Stortingets ansvarskommisjon vært sentral. Kommisjonen fikk nylig ny leder.

Professor Asbjørn Strandbakken
Professor Asbjørn Strandbakken leder kommisjonen som er sentral ved eventuelle riksrettssasker i Norge

Tirsdag 21. januar starter riksrettssaken mot president Donald Trump i USA. Her til lands er det 93 år siden riksrett sist ble benyttet.

Ved innledning av eventuell riksrettssak i Norge ville Stortingets ansvarskommisjon vært sentral.

Kommisjonen fikk nylig ny leder. Stortinget har oppnevnt professor dr. juris Asbjørn Strandbakken som leder av Stortingets ansvarskommisjon for en periode på seks år.

Ansvarskommisjonen er et uavhengig særorgan på fem medlemmer som Stortinget kan be om å innlede undersøkelser for å kartlegge om det er grunnlag for å gjøre konstitusjonelt ansvar gjeldende mot noen.

Ansvarskommisjonen rapporterer til Stortinget om rettergangsmåten i riksrettssaker, etter riksrettergangsloven. 

Ble vurdert etter krigen

Den siste riksrettssaken i Norge ble gjennomført mot regjeringen Abraham Berge i 1926–27. Regjeringen var tiltalt for ikke å ha underrettet Stortinget om at den hadde gitt statsstøtte til en bank. Riksrettens dom lød på frifinnelse.

Abraham Berge (bildet) og seks av hans statsråder ble i 1926 stilt for riksrett. De ble 25. mars 1927 frikjent (Foto: L. Szacinski, Oslo Museum)

Etter frigjøringen i 1945 ble spørsmålet tatt opp om å stille statsminister Johan Nygaardsvold og enkelte regjeringsmedlemmer for riksrett, men det ble ikke reist tiltale mot noen.

I 1977 offentliggjorde stortingsrepresentantene Berge Furre og Finn Gustavsen opplysninger fra en hemmeligstemplet forsvarspolitisk granskningsrapport, og en protokollkomité ble nedsatt for å vurdere riksrettstiltale mot de to. Med knapt flertall vedtok Odelstinget i 1979 ikke å reise tiltale.

Flere ganger siden har det kommet forslag om å stille ansvarlige politikere, men også dommere, for riksrett, blant annet etter rettsskandalen rundt Fritz Moen-saken, noe Stortinget omtaler i sin orientering om riksrett, som kan leses her.

FrPs Carl I. Hagen har i flere saker ment at bruk av riksrett burde vurderes, nå sist i forbindelse med NAV-skandalen.

Siden 1814

Norge har hatt riksrett siden 1814. I februar 2007 ble riksrettsordningen endret. Jusprosessor Erling J. Husabø var ansvarskommisjonens leder i to perioder, frem til 1. desember i 2019 da Strandbakken ble valgt, og tiltrådte som kommisjonens nye leder.

Kommisjonen har i alt fem medlemmer, og to av dens tidligere medlemmer, Svein Holden, og Gunn Karin Gjul, ble valgt for en ny seksårsperiode, samtidig som Strandbakken overtok som leder.

De øvrige medlemmene i Stortingets ansvarskommisjon er Kristen Ribe, Kristiansand, og Marianne Abeler, Tromsø.

(Kilder: SNL, og Stortinget.no)