Unio-leder mener det er på tide med ny maktutredning.

- Maktstrukturer har endret seg, tunge samfunnsinstitusjoner har sviktet oppdraget sitt og ikke minst har medielandskapet endret seg totalt.

Tirsdag, 3. desember 2019 - 6:48

Det sa Unio-leder Ragnhild Lied under Unio-konferansen mandag. 

Med blant annet Anniken Hauglie som tilhører uttalte hun at det er på tide med en ny maktutredning som ikke bare bær handle om hvem som har makt, men også om hvordan de forvalter makta, skriver Unio i en pressemelding

- Nå opplever vi at viktige samfunnsinstitusjoner – som NAV, stortinget, regjeringa, domstoler og påtalemakt og advokatar har svikta i NAV-skandalen. Og i Genève går Norge på tap etter tap i barnevernssaker, sa Lied under konferansen. 

Konferansen, som i år har temaet «Har den fjerde statsmakt abdisert?» arrangeres 2. og 3. desember. 

Unio-lederen pekte på den voldsomme medieutviklingen siden forrige maktutredning for 20 år siden og mener det på grunn av endringene er ekstra viktig å se på hvilken rolle og makt tradisjonelle og nye medier har. 

- Når folk i tillegg lager sine egne sannheter i sine ekkokamre, og enhver selv kan velge hvilke nyheter en vil ha og utelukke andre - har vi da lenger et opplyst folk som kan ta opplyste valg? Noe som jo av avgjørende for demokratiet? Det er på høy tid å se disse tingene i sammenheng og granske maktstrukturene på nytt, sa Lied. 

Maktutredninger

Et regjeringsoppnevnt forskerutvalg ledet av Gudmund Hernes gjennomførte fra 1973-82 undersøkelser om faktiske maktforhold i det norske samfunnet. 

Utredningen er ofte omtalt som «den første maktutredningen» eller «forrige maktutredningen». 

Fra 1998 til 2003 ledet Øyvind Østerud et nytt prosjekt som ble kalt Makt- og demokratiutredningen. 

Ledige stillinger:

Rådmannens stab
Søknadsfrist: 
15.06.2021
NORDEM
Søknadsfrist: 
16.06.2021
Kirkens Bymisjon
Søknadsfrist: 
17.06.2021
Juridiske tjenester, Helse Sør-Øst RHF
Søknadsfrist: 
20.06.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
20.06.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021
(Foto: Stortinget)
(Foto: Stortinget)

Nye medlemmer i gjen­opptakelses­kommisjonen

Advokat Trude Marie Wold er oppnevnt som medlem og nestleder i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.