NAV: – Min tolkning var ofte annerledes enn juristens, det er jo veldig skummelt

Tidligere ansatt etterlyser juridisk kompetanse ved NAV-kontorene.

Illustrasjonsfoto

– Det er et enormt ansvar å jobbe i Nav. Det krever kompetanse langt utover det vi hadde på det kontoret jeg jobbet på, forteller tidligere NAV-ansatt sosialarbeider «Kari» til Fri Fagbevegelse.

Hun sa opp etter ti år på et NAV-kontor.

Ifølge nettavisen vil hun være anonym fordi hun fortsatt jobber i samme kommune, og mener det vil skape problemer for henne å stå åpent fram med kritikken. 

Hun etterlyser blant annet jurister ved NAV-kontorene.

Selv opplevde hun ofte å være på tynn is på det juridiske, skriver Fri Fagbevegelse. 

– Jeg følte meg ikke kompetent til å forvalte lovverket. Det var nervepirrende å ikke vite om jeg tolket loven riktig. Etterpå har jeg tenkt; herregud, så modig jeg var som turte å jobbe i NAV. Men det er jo ikke forsvarlig, sier hun. 

– Veldig skummelt

Etter hvert ble det ansatt en jurist på kontoret. 

– Da oppdaget jeg at min tolkning ofte var annerledes enn juristens. Det er jo veldig skummelt. Og det har jo vist seg nå hvordan dette går utover rettssikkerheten, sier hun til Fri Fagbevegelse.

Anne Opheim (Foto: Tore Letvik)

 Anne C. W. Opheim, leder av Juristforbundet i NAV, sa i oktober til Juristen at NAV må satse mer på juridisk kompetanse.

– Det er kompliserte juridiske vurderinger som gjøres hver dag i NAV – da må juristene settes til dette arbeidet, sa hun.

Opheim sier NAV må ta juristenes kompetanse i bruk både hva gjelder fagansvar og regelverkstolkning. 

– På denne måten kan man bidra til at NAV blir flinkere til å etterleve regelverket. Hvert eneste NAV kontor burde ha en rådgivende jurist på samme måte som man i dag har rådgivende lege. Fagkompetanse skal benyttes for å sikre kvalitet og riktig beslutning første gang.