Kabul i Afghanistan (Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret)
Kabul i Afghanistan (Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret)

Kan bli kutt i advokat­utgifter i veteran­saker

Forslag om offentlig salærsats til advokatene.

Onsdag, 22. januar 2020 - 7:09

En regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe som har gjennomgått erstatningsordningene for veteraner fra Forsvarets internasjonale operasjoner har nå levert sin rapport.

Arbeidsgruppen har vurdert om erstatningsordningene fungerer etter intensjonen og kommer med noen anbefalinger om endringer. 

Flertallet i utvalget foreslår blant annet kutt i advokatkostander i veteransaker ved at det skal utbetales offentlig salærsats til advokatene, og ikke ordinær timesats slik praksis er nå.

«Dette betyr at advokatene vil få nær en halvering av sine utbetalinger for fremtidige veteransaker. Dette forslaget er en innstramming, som mindretallet bestående av SIOPS, NVIO og Parat Forsvar er uenig i», skriver Veteranforbundet SIOPS i en pressemelding.

– Komplekse

– Veteransakene er komplekse og tidkrevende saker som krever særskilt kompetanse på området. Det er i dag et fåtall advokater med erfaring og kompetanse på veteransaker, og SIOPS er bekymret for at disse advokatene vil unngå å påta seg veteransaker dersom timesatsen senkes til offentlig salærsats. Taperen kan da bli skadde veteraner, sier SIOPS.

Veteranforbundet SIOPS har vært representert i arbeidsgruppen med advokat Pan Farmakis.

I fjor intervjuet Juristen advokat Else-Marie Merckoll, som har hatt flere saker for veteraner som har kjempet for erstatning fra staten for psykiske belastningsskader etter internasjonale operasjoner.

Rundt 60 000 norske soldater har tjenestegjort i utenlandsoperasjoner siden norske soldater ble sendt til Libanon i 1978 og fram til i dag. Mens det tidligere var skader fra tjeneste under FN-kontingenter i Libanon, Bosnia og Kosovo, kommer det nå i tillegg saker om erstatning etter internasjonale operasjoner i Afghanistan.

Erfaren veteran

I fjor intervjuet vi også en av landets mest erfarne veteraner, som sier det kan gå lang tid før en soldat i det hele tatt vil innrømme skade.

– For meg tok det 14 år å innse at hendelser jeg opplevde påførte meg varig skade. Av hendelsene som har satt dypest spor er det å minnes hvordan det føltes da kroppsdeler traff meg i det en selvmordsbomber sprengte seg i Bagdad. Angrepet var rettet mot en kontrollpost, og jeg kom uskadet fra angrepet fysisk.

Regelendringer

Det er Bjarte Askeland, dommer i Gulating lagmannsrett, som har ledet arbeidsgruppen som nå har levert sin rapport.

Arbeidsgruppen mener at erstatnings- og kompensasjonsordningene stort sett fungerer tilfredsstillende, men foreslår noen regelendringer for å øke klarheten i regelverket og for å styrke veteranenes rettigheter på enkelte punkter. 

Det anbefales blant annet nye foreldelsesregler, at det lages et samlet regelverk for å oppnå større oversiktlighet og en ny organisering av klageordningen.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Sykkylven kommune
Søknadsfrist: 
04.08.2021
SKOLELEDERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Kristiansand Kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Oslo kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Avdeling for Kvalitet og virksomhetsstyring, Direktørens stab
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
16.08.2021
Jernbanedirektoratet
Søknadsfrist: 
18.08.2021
Helse Vest RHF
Søknadsfrist: 
23.08.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021