Ny general­advokat

Konstituert generaladvokat Sigrid Redse Johansen er utnevnt til generaladvokat ved Generaladvokatembetet.

Konstituert generaladvokat Sigrid Redse Johansen. Foto: Tore Letvik
Generaladvokat Sigrid Redse Johansen (Foto: Tore Letvik)

Sigrid Redse Johansen (43), som har vært konstituert i stillingen siden 1. mai 2018, kom fra stillingen som førsteamanuensis ved Forsvarets stabsskole/Forsvarets høgskole. 

Generaladvokatembetet er et embete med historikk helt tilbake til 1646.

I november i fjor besøkte Juristen embetets kontorlokaler på Egertorget i Oslo:

«På kontorveggen taler bildegalleriet over tidligere generaladvokater sitt tydelige språk og viser at sjefsstolen har vært et suverent domene for mektige og myndig utseende menn. Etter hele 374 år vil rekken kunne bli brutt. I slutten av februar går konstitusjonen av Sigrid Redse Johansen ut, etter to år. Endres den til fast ansettelse blir hun Norges første kvinnelige generaladvokat», skrev Juristen i november.

Les vårt intervju med Sigrid Redse Johansen her

I statsråd i dag ble hun utnevnt til generaladvokat.

Den militære påtalemyndighet

Fra 2002 til 2004 arbeidet hun som advokatfullmektig hos advokatene Storøy og Kjølberg. I perioden 2004-2006 drev hun egen advokatpraksis.

Johansen er utdannet cand. jur. fra 2002. Hun har i tillegg utdannelse fra Forsvarets stabsskole og doktorgrad i rettsvitenskap fra 2017.

Generaladvokaten og krigsadvokatene utgjør Den militære påtalemyndighet. Administrativt er embetet underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, mens det påtalemessig er underlagt statsadvokatene i fredstid. 

I krigstid har embetet tilsvarende påtalekompetanse som statsadvokatene, og er direkte underlagt Riksadvokaten.