Hvor skal det kuttes når antall politistudenter går ned? Spørsmålet har skapt strid mellom avdelingene på Politihøgskolen (Foto: Naledi Forbord)
Hvor skal det kuttes når antall politistudenter går ned? Spørsmålet har skapt splid mellom avdelingene på Politihøgskolen (Foto: Naledi Forbord)

Intern strid på Politi­høg­skolen: Ansatte i Stavern reagerer på Oslo-miljøets frem­stilling

Saken om kutt i antall studenter ved Politihøgskolen (PHS) er blitt dekket svært ensidig, mener juristene ved PHS i Stavern.

Fredag, 17. januar 2020 - 7:45

Tallet på politistudenter skal ned og i statsbudsjett foreslår Regjeringen at «nedtrekket» i studenter skal tas ved Politihøgskolen (PHS) i Oslo.

I fjor høst omtalte Juristen at jurister ved PHS i Oslo frykter konsekvensene av dette og det ble uttrykt bekymring for hvordan det kommer til å gå med fagmiljøet i Oslo når det blir mindre aktivitet der.

PHS har tre studiesteder – Oslo, Stavern og Bodø. Da det ble klart at antall studenter ville gå ned, vedtok styret i PHS at Stavern skulle ta hele kuttet. Det ville i så fall betydd nedleggelse i Stavern.

Dette snudde da Justisdepartementet i stedet ønsker at Oslo tar kuttet. Det betyr at avdelingen i Stavern består og at aktivitetsnivået går ned i Oslo.

De ansatte i Stavern er ikke enig i Oslo-avdelingens beskrivelser av dramatiske konsekvenser og svekkelse av fagmiljø.

– Dekket saken ensidig

Bente Selstad Hansen, høgskolelektor for juridiske fag ved Politihøgskolen i Stavern, sier til Juristen at hun er forundret over en del uttalelser og hvordan saken fremstilles fra mange i Oslo.

Selstad Hansen sier hun og de øvrige juristene som underviser i Stavern synes Juristen dekket saken ensidig.

– Det fremsto som en ensidig «sannhet». For dem som leste dette uten noen forhistorie, må det ha vært lett å si seg enig i at dette overhodet ikke er bra, sier hun og viser til at veldig mange uttalelser går i favør av Oslo – og at fagmiljøet der fremheves på bekostning av Stavern og Bodø.

– Vi vet samtidig at ikke alle ansatte i Oslo er komfortable med at noen har tatt kampen mot sine egne kollegaer for åpen scene, men det har vært ropt mye og høyt. 

– Solid fagmiljø i Stavern 

Hun forteller at det var i fjor høst ansatte ved avdeling Stavern fikk vite fra rektor at hele nedtrekket skulle tas i Stavern og at konsekvensen ville være at Stavern ble nedlagt. 

– Justisminister Jøran Kallmyr innså at dersom trenden snur om ett år eller to, og studentantallet igjen må økes, så vil det by på store utfordringer i forhold til hvor man skal plassere disse studentene dersom Stavern er historie. Oslo er ikke i stand til å møte et økt antall studenter med lokalene de pr. dags dato har på Majorstua, og etablering av ny høyskole ligger nok noe lenger frem i tid.

– Dette førte til de omdiskuterte endringene i statsbudsjettet som nå er vedtatt. Dette for å ta vare på Stavern og det solide fagmiljøet som i løpet av ti år har blitt etablert der, med over 30 fagpersoner, sier hun. 

– Nærmest en katastrofe for landet

Hun sier en kronikk publisert i Politiforum, skrevet av politioverbetjent Johannes Sjo Steinsvåg, beskriver hva ansatte i Stavern føler.

«Enkelte av våre kolleger i Oslo har gått lang for å overbevise befolkningen, politikere, fagforeninger og politikolleger om at det nærmest vil være en katastrofe for landet og for politiet dersom det utdannes færre politistudenter i Oslo», skriver han.

Og:

«Det er nå sendt et opprop fra fagforeningene i Oslo, uten involvering av representanter fra de samme fagforeninger i samme lokallag i Stavern» 

Også Steinsvåg synes det har vært en unyansert debatt.

«Vi har et sterkt fagmiljø. Vi har motiverte og kompetente ansatte, som er blant de aller beste i landet innenfor sine fagfelt. Vi driver forskning og fagutvikling. Vi tilfredsstiller NOKUTs krav om minst 20 prosent førstestillingskompetanse. Og ikke minst; Vi har Norges flotteste, mest veloppdratte, arbeidsomme og ærekjære politistudenter, som vi med stor stolthet, glede og ærefrykt håper å få fortsette å være sammen med, og utdanne til dyktige politibetjenter, i mange, mange år», skriver han.

Det er nå klart at Justisdepartementets tildelingsbrev til Politidirektoratet for 2020 slår fast kuttet skal tas ved PHS i Oslo.

Styret i PHS har ment at styret selv skulle bestemme hvor kuttet skulle tas og at Regjeringen griper inn i styrets autonomi ved å overstyre.

Ledige stillinger:

Sykkylven kommune
Søknadsfrist: 
04.08.2021
SKOLELEDERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Oslo kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Avdeling for Kvalitet og virksomhetsstyring, Direktørens stab
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Kristiansand Kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
16.08.2021
Jernbanedirektoratet
Søknadsfrist: 
18.08.2021
Helse Vest RHF
Søknadsfrist: 
23.08.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021