Skal vurdere Oslo-utflytting ved alle om­organiseringer i staten 

Nå skal alle utredninger om omorganiseringer av statlige virksomheter inneholde en konkret vurdering av hvorvidt det er mulig å flytte virksomheten ut av Oslo.

Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)
Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)

Regjeringen vil jobbe for at enda flere virksomheter flyttes ut av Oslo, melder Kommunal- og moderniseringsdepartementet

«Fra nå av skal alle utredninger om omorganiseringer av statlige virksomheter inneholde en konkret vurdering av hvorvidt det er mulig å flytte hele eller deler av virksomheten ut av Oslo», skriver departementet.

Ifølge departementet har lokaliseringspolitikken allerede gitt nesten 1200 nyetablerte eller utflyttede arbeidsplasser utenfor Oslo. 

– Større og robuste fylker gir nye og bedre muligheter for å skape flere attraktive kompetansemiljøer fremover, og statlige arbeidsplasser vil spille en viktig rolle her, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

– Bedre koordinering

Departementet sier også at man skal «stramme grepet om fordelingen av statlige arbeidsplasser» - og se flyttinger, nedleggelser og opprettelser av statlige arbeidsplasser i berørte regioner under ett.

– Vi vil unngå at enkeltsteder rammes urettmessig hardt når statlige arbeidsplasser flyttes eller legges ned. Fra nå av skal vi sikre bedre koordinering av hvor statlige arbeidsplasser skal, sier Mæland.