Fv. Marcus M. Scmitt, Cecilie Kjelland og Erik Warberg.
Fv. Marcus M. Scmitt, Cecilie Kjelland og Erik Warberg.

– Bedrifts­jurister har lenge vært en voksende gruppe

Skjerpede krav til selskaper og økt internasjonalisering har gjort at behovet for internjurister har økt, forteller Cecilie Kjelland og Marcus M. Scmitt i ECLA.

Fredag, 24. januar 2020 - 15:24

Bedriftsjuristene, som ligger under Juristforbundet - Privat, arrangerte sitt årlige vinterseminar på Fornebu 23. – 24. januar.

– Vi arrangerer dette for alle bedriftsjurister og advokater som ønsker å utvikle seg, lære mer, utvide nettverket og diskutere med andre.

– Vi har 45 påmeldte fra mange forskjellige virksomheter. Her er det både faglig påfyll og sosialt samvær, sier Erik Warberg til Juristen.

Han er leder for Bedriftsjuristene i Juristforbundet – Privat og arbeider til daglig som «Head of Legal & Procurement» i Avinor flysikring AS.

Europeisk organisasjon

Blant foredragsholderne under seminaret var Marcus M. Schmitt, daglig leder av European Company Lawyers Association (ECLA).

Bedriftsjuristene er medlem av ECLA. 

Schmitt hadde tatt veien fra Brussel for å fortelle om interesseorganisasjonen som representerer over 150 000 bedriftsjurister over hele Europa. Han presenterte organisasjonen og fortalte om aktiviteter de tilbyr innen opplæring, informasjon, konferanser og kompetanseutveksling.

Marcus Schmitt fra ECLA
Marcus M. Schmitt fra ECLA

På seminaret var også Cecilie Kjelland, visepresident i ECLA og styremedlem i Bedriftsjuristene. Til daglig er hun «Chief Legal and Compliance Officer” i B2 Holding ASA.

– Bedriftsjuristenes medlemskap i ECLA gir mulighet til å være med på en rekke bra tilbud og aktiviteter, sier Cecilie Kjelland og Marcus M. Scmitt.

Taushetsplikten

ECLA jobber også politisk for bedriftsjuristenes stilling over hele Europa, som for eksempel i spørsmål som dreier seg om taushetsplikt eller retten til advokatbevilgning – diskusjoner som er svært aktuelle i Norge i forbindelse med ny advokatlov.

Schmitt fortalte at dette er diskusjoner som går i en rekke europeiske land og at mange bedriftsjurister opplever en helt annen situasjon enn i Norge. Å holde på advokatens kjerneverdier er viktig for denne store gruppen jurister og advokater sier de to. Og det er blitt mange av dem.

– Bedriftsjurister (in-house lawyers) har lenge vært en voksende gruppe. En av årsakene er at kravene til selskaper skjerpes og at behovet for internjurister dermed vokser. Dessuten spiller internasjonalisering inn.

ECLA er også engasjert i spørsmål som dreier seg om Legal Tech og har «road show» rundt om i Europa med dette som tema. Schmitt sier dette er noe juristene må holde seg oppdatert på.

– Men jeg tror ikke teknologien og digitaliseringen vil føre til færre oppgaver for bedriftsjurister, men at juristene og advokatene mer kan rendyrke de juridiske oppgavene.

Besøkte Aker

På programmet under seminaret, som varte over to dager, stod oppdatering på aktuelle rettsområder som kontraktsrett, compliance, selskapsrett, GDPR og orientering fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet om nye krav for private virksomheter som kommer i sikkerhetsloven. 

Det var også bedriftsbesøk på Engineerium på Fornebu – der Aker Solutions fortalte om hvordan deres juridiske avdeling arbeider, om prosjekter i og utenfor Europa og compliance utfordringer - og dessuten hvordan digitalisering gir både juridiske utfordringer og muligheter.

Fra Aker stilte Frode Strømø, Nadège Lindqvist og Tor Ukkelberg. Andre foredragsholdere under seminaret var advokat Thomas Brandi i Selmer, advokat Ronny Lund i Wiersholm, førsteamanuensis Margrethe Buskerud Christoffersen ved Det juridiske fakultet på UiO, advokatfullmektig Lars Vinden i Wikborg & Rein og seniorrådgiver Sylvia Beate Kregnes i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.

Ledige stillinger:

LOGO Gulating lagmannsrett
Gulating lagmannsrett
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO NVE
NVE, Juridisk seksjon
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO UNE
UNE Utlendingsnemnda
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO Justervesenet
Justervesenet
Søknadsfrist: 
28.09.2020
LOGO Boligbyggelaget NOBL
Boligbyggelaget NOBL
Søknadsfrist: 
30.09.2020
LOGO Br sund
Søknadsfrist: 
07.10.2020