Maurud til VG: - Inhabil i Nav-saken

Grunnen er at han er samboer med tidligere arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. 

Fredag, 1. november 2019 - 11:03

I går hadde Tor-Aksel Busch sin siste dag, og i dag tok Jørn Maurud fatt på den nye jobben som riksadvokat. 

Men til VG sier Maurud i dag at han ikke kan jobbe med Nav-saken som ble kjent denne uka. Årsaken er at han er samboer med tidligere statsråd Hanne Bjurstrøm som i 2012 var arbeidsminister for Arbeiderpartiet da den aktuelle EØS-forskriften ble innført. 

– Jeg synes jo også dette er fryktelig flaut, fryktelig ille, og så er det slik at denne håndteringen av disse sakene, det må jo skje hos Riksadvokaten. Det er riksadvokaten som kan beslutte gjenopptagelse av disse sakene, sier Maurud til VG.

– Der har jeg et personlig problem, fordi jeg lever sammen med ansvarlig statsråd som fremmet dette for Stortinget.

“Sakskomplekset krever som nevnt videre oppfølging på riksadvokatnivå, og jeg legger således til grunn at departementet vil oppnevne en setteriksadvokat til å forestå dette”, skrev riksadvokaten i brevet til Justisdepartementet, som ble sendt i dag. 

Stanser etterforskning

I går kom riksadvokaten til at det nå er så mye tvil om hva som egentlig er rettstilstanden at bremsene må slås på fullstendig, meldte Rett24 tidligere i dag.

Riksadvokaten er ikke sikker på om NAV-saken kun dreier seg om ytelsene sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger. 

Heller ikke om det kun er snakk om saker etter 2012.

Ledige stillinger:

LOGO Nasjonale forskn etiske komiteer
De nasjonale forskningsetiske komiteene
Søknadsfrist: 
08.12.2019
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
08.12.2019
LOGO Bergen Kommune
Bergen kommune, Etat for landbruk
Søknadsfrist: 
15.12.2019
LOGO Trygderetten
Trygderetten
Søknadsfrist: 
22.12.2019