assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther overrakte festskriftet til Busch (Foto: Ole-Martin Gangnes)
Assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther overrakte festskriftet til Busch (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Justis-Norge hyllet Tor-Aksel Busch med festskrift 

Busch ble i kveld hyllet med festskrift - og av representanter fra hele justis-Norge. Fredag har han sin siste dag som riksadvokat. 

Torsdag, 31. oktober 2019 - 18:26

Festskriftet til Tor-Aksel Busch ble markert med en samling i Gyldendal forlag torsdag kveld. Over 200 inviterte fra hele justis-Norge hadde møtt opp for å hylle den avtroppende riksadvokaten på hans siste dag i embetet. I morgen 1. november går han av. 

Det var representanter fra politiet, påtalemyndigheten, Høyesterett, Stortingets justiskomité, Advokatforeningen og mange andre samlet i Ibsenhallen i Gyldendalhuset.

Tor-Aksel Busch hylles med et festskrift
Tor-Aksel Busch hylles med et festskrift

Blant talerne var justiskomiteens leder Lene Vågslid, assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther, politidirektør Benedicte Bjørnland og Advokatforeningens generalsekretær Merethe Smith.

Festskriftet “Straff & frihet - til vern om den liberale rettstat” inneholder artikler om fagområdene strafferett og straffeprosess fra over femti forfattere. 

Epoke over

Tilstelningen torsdag kveld markerte også at en epoke i påtalemyndigheten over. 

Busch har ledet påtalemyndigheten i en mannsalder. Han har vært ved Riksadvokatembetet embetet i drøyt 32 år og vært riksadvokat de siste 22 av dem. 

Gjennom straffesaksbehandling, rettspolitiske bidrag og deltakelse i det offentlige ordskiftet har Tor-Aksel Busch hatt betydelig innflytelse på strafferettens og straffeprosessens område.

Tor-Aksel Busch (Foto: Ole-Martin Gangnes)
Tor-Aksel Busch (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Rettssikkerhetsprisen

Tidligere i høst ble Busch tildelt Rettssikkerhetsprisen.

I juryens begrunnelse heter det at Busch har utvist et særlig engasjement for å bevare og utvikle en av rettsstatens bærebjelker: påtalemyndighetens uavhengighet.

«Han har gjennom hele sitt virke hegnet om vår humane strafferettspleie og heist varselflagget når utslag av politiske myndigheters behov for å utvise handlekraft har gått for langt i å utfordre grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper», skriver juryen. 

Det trekkes fram mange eksempler, enten det gjelder debatt om norsk strafferettspleie og straffenivåer, ytrings- og pressefriheten eller vold i nære relasjoner. 

Det pekes også på hans kritiske høringsuttalelser i en rekke saker.

Politidirektør Benedicte Bjørnland (Foto: Ole-Martin Gangnes)
Politidirektør Benedicte Bjørnland (Foto: Ole-Martin Gangnes)

«Det er ganske unikt å ha en øverste leder for påtalemyndigheten som så ofte har vært tungen på vektskålen for å få gjennomslag for rettssikkerhetsprinsipper og en human strafferettstenkning», skriver juryen. 

Politiets hederskors

I oktober ble Tor-Aksel Busch også tildelt norsk politis høyeste utmerkelse, Politiets hederskors.

Politiets hederskors er den fremste etatsmedaljen i politiet, og tildeles for særdeles tjenestefull innsats.

Medaljen ble delt ut av politidirektør Benedicte Bjørnland i Oslo 23. oktober.

Jørn Maurud overtar som riksadvokat 1. november.

Ledige stillinger:

LOGO LO Norge
LO Norge, juridisk avdeling
Søknadsfrist: 
05.06.2020
LOGO Eidsvoll kommune
Eidsvoll kommune, FAMILIENS HUS
Søknadsfrist: 
12.06.2020
LOGO GIEK
Garantiinstituttet for eksportkreditt
Søknadsfrist: 
14.06.2020
LOGO Økokrim
Økokrim, Skatteteamet (Oslo)
Søknadsfrist: 
15.06.2020
LOGO ESA
The EFTA Surveillance Authority, Brussel, Belgium
Søknadsfrist: 
28.06.2020
LOGO Østgård
Advokatfirmaet Østgård DA, Tromsø
Søknadsfrist: 
01.07.2020