Anne Opheim (Foto: Tore Letvik)
Anne Opheim (Foto: Tore Letvik)

– Vi forventer at NAV nå satser på juridisk kompetanse

– Det er kompliserte juridiske vurderinger som gjøres hver dag i NAV – da må juristene settes til dette arbeidet, sier tillitsvalgt for juristene i NAV. 

Tirsdag, 29. oktober 2019 - 15:55

– Dette er svært beklagelig for alle involverte og et tankekors som jurist i NAV. Våre tanker går til de som er berørt og vi beklager at dette kunne skje, sier tillitsvalgt Anne C. W. Opheim, leder av Juristforbundet i NAV.

Fra 2012 ble det tillatt å ta med trygdeytelser til EØS-land. Men NAV fortsatte å praktisere det gamle regelverket. Det har ført til flere feil domfellelser etter at personer er politianmeldt av NAV.

Mandag ble det klart at det i minst 48 dommer om trygdesvindel er feil. 36 av dem ga ubetinget straff og den lengste soningen man har funnet så langt er på åtte måneder.

Feil regelverkstolkning av NAV har fulgt i hele rettssystemet.

– Dette finner vi svært betenkelig. Det er svært viktig at alle deler av rettsapparatet sikrer rettssikkerheten til borgerne og foretar egne vurderinger av regelverket for å sikre riktig tolkning av et komplekst regelverk, sier Opheim.

Les også: NAV-skandalen: – Systemet presset forbi punktet for forsvarlighet

– Kompliserte juridiske vurderinger

– Flere av våre jurister som jobber i NAV ønsker å bidra til å rette opp i denne situasjonen som nå har oppstått, og stiller vår kompetanse til disposisjon for å bidra til korrekt tolkning og behandling av våre saker. Det er kompliserte juridiske vurderinger som gjøres hver dag i NAV – da må juristene settes til dette arbeidet, sier hun.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch og NAV-direktør Sigrun Vågeng (Foto: regjeringen.no)
Riksadvokat Tor-Aksel Busch og NAV-direktør Sigrun Vågeng under mandagens pressekonferanse (Foto: regjeringen.no)

Hun er klar på at det må satses på den juridiske kompetansen i NAV.

– Det må tilstrekkelig med ressurser til at NAV kan rekruttere og beholde høy juridisk kompetanse. Vi forventer at NAV nå gjør satsing på juridisk kompetanse for å sikre så høy kvalitet i avgjørelsene som mulig til prioritet nummer én, sier hun.

– Hvert eneste kontor burde ha rådgivende jurist

Opheim sier NAV må ta juristenes kompetanse i bruk både hva gjelder fagansvar og regelverkstolkning. 

– På denne måten kan man bidra til at NAV blir flinkere til å etterleve regelverket. Hvert eneste NAV kontor burde ha en rådgivende jurist på samme måte som man i dag har rådgivende lege. Fagkompetanse skal benyttes for å sikre kvalitet og riktig beslutning første gang. Det er en effektivisering vi kan bidra til.

– Vi juristene i NAV er klare til å ta ansvar – til det beste for brukerne av vår etat. For det vi har erfart nå må ikke skje igjen.

– Hva tenker dere om en ekstern gransking, slik statsråden varslet i går?  

– Vi ønsker den velkommen og mener den kan bidra til å sette lys på nettopp problematikken; hvilke oppgaver sitter juristene i NAV med?

Ledige stillinger:

FEE-Påtale finans og spesiallov, Oslo politidistrikt
Søknadsfrist: 
27.05.2022
Universitetet Stavanger
Søknadsfrist: 
29.05.2022
Erfaren jurist, økonom eller revisior, juridisk avdeling i Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
06.06.2022
OsloMet - storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
12.06.2022