Nav kontor

Rett24: Stanser etterforskning av alle NAV-sakene – uansett ytelse

Riksadvokaten ber politiet inntil videre å stoppe etterforskningen av alle NAV-saker knyttet til utenlandsopphold i EØS.

Fredag, 1. november 2019 - 9:37

Riksadvokaten er ikke sikker på om NAV-saken kun dreier seg om ytelsene sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger. 

Heller ikke om det kun er snakk om saker etter 2012.

I går kom riksadvokaten til at det nå er så mye tvil om hva som egentlig er rettstilstanden at bremsene må slås på fullstendig, melder Rett24.

I et brev fra Riksadvokaten til politidistriktene heter det, ifølge Rett24:

«Riksadvokaten har anmodet Arbeids- og velferdsdirektoratet om en nærmere vurdering av om den rettsanvendelsesfeil som er avdekket også kan knyttes til andre anmeldelser fra NAV Kontroll i forbindelse med utenlandsopphold, eksempelvis dagpenger, jf. riksadvokatens brev til direktoratet 30. oktober d.å.

Rettstilstanden er så vidt usikker at alle anmeldelser fra NAV Kontroll knyttet til trygdeytelser og utenlandsopphold i EU-EØS-området midlertidig bør stilles i bero inntil det kan gjøres nærmere kvalifiserte vurderinger»

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Kommuneadvokaten
Søknadsfrist: 
01.03.2020
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer
Søknadsfrist: 
05.03.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Riksadvokatembetet
Søknadsfrist: 
06.03.2020
LOGO EOS Utvalget
Stortingets Kontrollutvalg
Søknadsfrist: 
08.03.2020
LOGO ESA
EFTA Surveillance Authority, Brussels
Søknadsfrist: 
08.03.2020
LOGO Stjørdal kommune
Stjørdal kommune
Søknadsfrist: 
08.03.2020
LOGO Nes kommune
Nes kommune
Søknadsfrist: 
09.03.2020
LOGO Fiskeridir
Fiskeridirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
09.03.2020
OLOGO SLO MET
OsloMet
Søknadsfrist: 
09.03.2020
LOGO Vinmonopolet
Vinmonopolet, Oslo
Søknadsfrist: 
10.03.2020
LOGO Statskog
Statskog, Namsos
Søknadsfrist: 
15.03.2020