Jørn Maurud ble fredag utnevnt som ny riksadvokat. Her sammen med justisminister Jøran Kallmyr. Foto: Ole Martin Gangnes
Jørn Maurud ble fredag utnevnt som ny riksadvokat. Her sammen med justisminister Jøran Kallmyr. (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Ny riksadvokat: Ønsker å se på politi­juristenes situasjon 

– Politijuristene har kanskje kommet dårligere ut av reformen enn de fortjener, sier Norges nye riksadvokat.

Fredag, 11. oktober 2019 - 13:59

I dag ble Jørn Sigurd Maurud utnevnt til ny riksadvokat etter Tor-Aksel Busch, som går av med pensjon 1. november.

I et intervju med Juristen tidligere i høst sa Busch at påtalemyndigheten i politiet ikke har kommet spesielt godt ut av politireformen. 

– De oppfatter at de nå er dårlig lønnet, og at de har for liten anerkjennelse for den viktige jobben de gjør. Jeg skulle gjerne ha sett at det var annerledes når jeg nå forlater skuta. Et råd til min etterfølger vil være å bruke tid og krefter på påtalemyndigheten i politiet, sa Busch.

Nyutnevnt riksadvokat Jørn Maurud sier han vil ha oppmerksomhet på situasjonen. 

– Jeg har i likhet med Tor-Aksel Busch registrert at misnøyen blant politijuristene er høy. Og den er ikke nødvendigvis uberettiget tenker jeg. Jeg synes også at politijuristene kanskje har kommet dårligere ut av politireformen enn de fortjener. Dette er blant det jeg ønsker å se på, sier Maurud til Juristen.

Politijuristenes leder Are Skjold-Frykholm sier til Juristen at han er fornøyd med valget av ny riksadvokat, og at han er spent på hvilke ambisjoner Maurud har for embetet. 

– Jeg håper vi kan ha et godt og nært samarbeid, for det er mange utfordringer å ta tak i, sier Frykholm. 

Sammenslåing av domstoler

Når det gjelder debatten om sammenslåinger av domstoler, i kjølvannet av Domstolkommisjonens delrapport om struktur, sier Jørn Maurud: 

– Det er jo kanskje ikke så populært med slike ideer nå om dagen. Jeg har stor sans for grunntanken i domstolutredningen. Denne skal jo komme ut på høring og jeg tror det er viktig at vi tenker nøye gjennom i alle fall noen av de arronderingsforslagene som har kommet. Men at det tvinger seg frem et behov for en styrking og sammenslåing, tror jeg er helt riktig.

Kritisk røst

– Ja, nå skal du skrive høringer som riksadvokat. Din forgjenger leverte jo noen høringssvar som han er sikker på førte til at justisministre og andre har satt kaffen i vrangstrupen mer enn en gang? 

– Joda, men jeg er også opptatt av et godt samarbeid. Vi lever ikke i et vakuum. Vi er prisgitt og skal gjennomføre kriminalpolitikken til det politiske flertall. Det vil jeg være lojal i forhold til. Samtidig vil jo min etat og jeg forhåpentligvis være gode rådgivere for politiske myndigheter når det gjelder forslag til endringer og annet, og hvordan man best kan få de effekter som man ønsker, sier Maurud til Juristen.

Under en pressekonferanse etter utnevnelsen sa justisminister Jøran Kallmyr at forgjenger Busch har «gjort en fantastisk jobb».

– Men vi har gjort en grundig jobb med å vurdere kandidater og Maurud har solid faglig bakgrunn. Jeg er sikker på at han vil fylle skoene etter Busch. Selv om de er store, sa Kallmyr.

Maurud sa seg enig i at det er en krevende jobb, men at han klar for å ta fatt på både å videreutvikle Riksadvokatembetet og gjennom kontinuitet å opprettholde gode resultater.

Ledige stillinger:

Sykkylven kommune
Søknadsfrist: 
04.08.2021
SKOLELEDERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Oslo kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Avdeling for Kvalitet og virksomhetsstyring, Direktørens stab
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Kristiansand Kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
16.08.2021
Jernbanedirektoratet
Søknadsfrist: 
18.08.2021
Helse Vest RHF
Søknadsfrist: 
23.08.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021