NAV-skandalen: – Systemet presset forbi punktet for forsvarlighet

Leder for Politijuristene ser NAV-saken i sammenheng med press i hele justiskjeden. 

Are Skjold-Frykholm. Foto: Tuva Bønke Grønning
Are Skjold-Frykholm. (Foto: Tuva Bønke Grønning)

– Her har det skjedd feil hele veien. Vi må se dette i sammenheng med myndighetenes manglende satsing på rettssikkerhet i Norge over lang tid. Påtale er presset, forsvarerne er presset og domstolene er presset.

Det sier Are Skjold-Frykholm, leder for Politijuristene, etter at det mandag ble kjent at minst 48 dommer om trygdesvindel er feil. 36 av dem ga ubetinget straff og den lengste soningen man har funnet så langt er på åtte måneder.

Verken påtalemyndighet eller domstolene har fanget opp at loven er tolket feil av NAV.

– I domstolene er det krise. Påtalemyndigheten løper i et hamsterhjul for å prøve å holde tritt, og forsvarersiden er presset på tid. Alle deler av kjeden er presset, sier han.

– Men her har det ikke vært nok kunnskap om EU-rett?

– Nei, men det er også et arbeidsgiveransvar å sørge for nok ressurser. Justis-Norge presses fra alle kanter. Det kan gå utover kvaliteten. Nå er systemet presset forbi punktet for forsvarlighet.

I forbindelse med statsbudsjettet sa for eksempel Domstoladministrasjonens direktør Sven Marius Urkeat «smertegrensen for Norges domstoler er for lengst passert».

Ettergå det rettslige grunnlaget

Under mandagens pressekonferanse sa riksadvokat Tor-Aksel Busch at man må ettergå det rettslige grunnlaget mer kritisk i anmeldelser som kommer fra fagmyndigheter. 

– Lærdommen er at man må kritisk ettergå det rettslige grunnlaget ved anmeldelse fra offentlige myndigheter. Uansett hvor snevert felt det dreier seg om, sa Busch på pressekonferansen.

– Kan denne situasjon også oppstå på andre områder?

– Det vil alltid være en frykt for at det gjelder mer når slike feil blir identifisert. Jeg er selvfølgelig helt enig med riksadvokaten at det må gjøres selvstendige vurderinger, sier Are Skjold-Frykholm.

– Jeg vil si at denne saken illustrerer hvor viktig det er å satse mye mer på rettssikkerheten. Det krever ressurser. Påtale må styrkes, domstoler må styrkes og forsvarerne styrkes. Også må vi sørge for at jurister forvalter regelverket.