Riksadvokat Tor-Aksel Busch og NAV-direktør Sigrun Vågeng (Foto: regjeringen.no)
Riksadvokat Tor-Aksel Busch og NAV-direktør Sigrun Vågeng under dagens pressekonferanse (Foto: regjeringen.no)

Minst 36 uskyldige dømt til ubetinget straff etter feil lov­tolkning

Retten til å ta med seg trygdeytelser til andre EØS-land har vært praktisert feil - og ført til at flere er feildømt for trygdesvindel.

Mandag, 28. oktober 2019 - 12:35

Fra 2012 ble det tillatt å ta med trygdeytelser til EØS-land. Men NAV fortsatte å praktisere det gamle regelverket.

Det har ført til flere feil domfellelser etter at personer er politianmeldt av NAV.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, NAV-direktør Sigrun Vågeng og riksadvokat Tor-Aksel Busch holdt pressekonferanse om dette i dag.

Politianmeldelser fra NAV har ført til dommer. Riksadvokat Tor-Aksel Busch sa på pressekonferansen at det er noe usikkert hvor mange, men at det så langt er funnet 48 dommer.

36 av disse er ubetinget straff og den lengste soningen man har funnet så langt er på åtte måneder.

Busch opplyste at Riksadvokatembetet ble orientert i midten av oktober.

Verken påtalemyndighet eller domstolene har fanget opp at loven er tolket feil av NAV.

– Lærdommen er at man må kritisk ettergå det rettslige grunnlaget ved anmeldelse fra offentlige myndigheter. Uansett hvor snevert felt det dreier seg om, sa Busch på pressekonferansen.

Ekstern gransking

Reglene for å ta med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge til et annet EØS-land mens man har vært bosatt i Norge, har ikke vært praktisert riktig siden EUs trygdeforordning kom i 2012.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie varslet at det vil bli en ekstern gransking av hvordan EØS-reglene kan ha blitt praktisert feil helt i fra 2012.

– Dette er en svært alvorlig sak hvor mennesker urettmessig er anmeldt og har fått til dels store tilbakebetalingskrav fra NAV. På bakgrunn av anmeldelser er flere personer dømt til fengsel eller har fått andre straffereaksjoner. Jeg beklager overfor de som er berørt og deres familier, sa Hauglie.

På pressekonferansen ble det sagt at det så langt ser ut til å dreie seg om rundt 2400 saker.

– Ikke grunn nok alene å stoppe ytelsen

Etter folketrygdloven kan ikke korttids kontantytelser (særlig sykepenger og arbeidsavklaringspenger) utbetales til personer som ikke oppholder seg i Norge.

Det fremgår imidlertid av artikkel 21 i EUs trygdeforordning (2012) at et medlem som oppholder seg i en annen medlemsstat enn den staten som utbetaler ytelsen, skal ha rett til kontantytelser fra den utbetalende staten i samsvar med dennes lovgivning. 

Det vil si at det er ikke grunn nok alene å stoppe ytelsen dersom man oppholder seg i et annet EØS-land, men samtidig må øvrige vilkår i folketrygdloven være oppfylt. 

Sykmeldte og mottakere av arbeidsavklaringspenger vil fortsatt ha plikter ifølge norsk lov, også dersom de reiser til et annet EØS-land.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Gulating lagmannsrett
Gulating lagmannsrett
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO NVE
NVE, Juridisk seksjon
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO UNE
UNE Utlendingsnemnda
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO Justervesenet
Justervesenet
Søknadsfrist: 
28.09.2020
LOGO Boligbyggelaget NOBL
Boligbyggelaget NOBL
Søknadsfrist: 
30.09.2020
LOGO Br sund
Søknadsfrist: 
07.10.2020