Wiggo Storhaug Larssen er leder i Dommerforeningen.

Dommerforeningen: – Dommerne har et selvstendig ansvar for fortolkningen

Wiggo Storhaug Larssen, leder i Den norske Dommerforening, påpeker at trygdesvindelsakene har gått gjennom mange ledd før de kommer til domstolen.

Tirsdag, 29. oktober 2019 - 8:43

Mandag ble det klart at minst 48 personer er dømt for å ha mottatt trygdeytelser de hadde krav på. 36 av disse er ubetinget straff og den lengste soningen man har funnet så langt er på åtte måneder.

Fra 2012 ble det tillatt å ta med trygdeytelser til EØS-land, men NAV fortsatte å praktisere det gamle regelverket. Det har ført til flere feil domfellelser etter at personer er politianmeldt av NAV.

Wiggo Storhaug Larssen, som er leder i Den norske Dommerforening, sier til nyhetsbyrået NTB at han ikke kjenner detaljene i saken, men påpeker at trygdesvindelsakene har gått gjennom mange ledd før de kommer til domstolen.

– Disse sakene kommer til domstolen fra Nav via påtalemyndigheten. Forsvarer er involvert. Hvis domstolen på tross av dette har foretatt uriktige domsavsigelser, er det meget beklagelig, sier han.

Larssen sier det kan være komplisert når man i saker har både norske regler og EU-regler å forholde seg til. Han sier det er vanskelig å kritisere enkeltpersoner uten å kjenne sakene, og på spørsmål om hvem som har ansvar for at dommerne er oppdatert på gjeldene regelverk, svarer han:

– Dommerne har et selvstendig ansvar for fortolkningen. De baserer seg på hva som er forelagt av informasjon.

- Burde oppdaget

Til Dagens Næringsliv sier jusprofessor ved UiB Jan Fridthjof Bernt at det ikke bare er Nav som har gjort feil, med “også påtalemyndigheten og domstolene”. Bernt mener feilen i vedtakene fra Nav burde vært oppdaget når de ble overprøvd i domstolene. 

– Det er påtalemyndighetens og domstolens oppgave å oppdage når forvaltningsorganene gjør feil. Her har de åpenbart ikke tatt sin oppgave som garanti for enkeltmenneskers rettssikkerhet tilstrekkelig alvorlig. Det er oppsiktsvekkende at ingen i påtalemyndigheten eller domstolene har oppdaget de åpenbare feilene ved hvordan Nav har forstått reglene, sier han til DN

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, NAV-direktør Sigrun Vågeng og riksadvokat Tor-Aksel Busch beklaget alle saken under gårsdagens pressekonferanse. 

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie varslet at det vil bli en ekstern gransking av hvordan EØS-reglene kan ha blitt praktisert feil helt i fra 2012.

– Dette er en svært alvorlig sak hvor mennesker urettmessig er anmeldt og har fått til dels store tilbakebetalingskrav fra NAV. På bakgrunn av anmeldelser er flere personer dømt til fengsel eller har fått andre straffereaksjoner. Jeg beklager overfor de som er berørt og deres familier, sa Hauglie.

På mandagens pressekonferanse ble det sagt at det så langt ser ut til å dreie seg om rundt 2400 saker.

23 domstoler

En oversikt VG har fått fra Domstoladministrasjonen viser hvordan de 48 oppdagede sakene fordeler seg på 23 domstoler. 

 • Asker og Bærum tingrett: 3 saker
 • Bergen tingrett: 6 saker
 • Drammen tingrett: 3 saker
 • Follo tingrett: 1 sak
 • Fredrikstad tingrett: 1 sak
 • Halden tingrett: 1 sak
 • Hedmarken tingrett: 1 sak
 • Jæren tingrett: 2 saker
 • Kongsberg og Eiker tingrett: 1 sak
 • Kristiansand tingrett: 3 saker
 • Larvik tingrett: 1 sak
 • Nedre Telemark tingrett: 1 sak
 • Nord-Troms tingrett: 3 saker
 • Oslo tingrett: 9 saker
 • Rana tingrett: 1 sak
 • Salten tingrett: 1 sak
 • Sandefjord tingrett: 1 sak
 • Sunnmøre tingrett: 1 sak
 • Trondenes tingrett: 2 saker
 • Tønsberg tingrett: 3 saker
 • Øvre Romerike tingrett: 1 sak
 • Agder lagmannsrett: 1 sak
 • Høyesterett: 1 sak

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Gulating lagmannsrett
Gulating lagmannsrett
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO NVE
NVE, Juridisk seksjon
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO UNE
UNE Utlendingsnemnda
Søknadsfrist: 
21.09.2020
LOGO Justervesenet
Justervesenet
Søknadsfrist: 
28.09.2020
LOGO Boligbyggelaget NOBL
Boligbyggelaget NOBL
Søknadsfrist: 
30.09.2020
LOGO Br sund
Søknadsfrist: 
07.10.2020