Tor-Aksel Busch

Retts­sikkerhets­prisen til Tor-Aksel Busch

– Ganske unikt å ha en øverste leder for påtalemyndigheten som så ofte har vært tungen på vektskålen for å få gjennomslag for rettssikkerhetsprinsipper, sier juryen. 

Tirsdag, 3. september 2019 - 23:34

Rettssikkerhetsprisen for 2019 går til riksadvokat Tor-Aksel Busch. 

I juryens begrunnelse heter det at Busch har utvist et særlig engasjement for å bevare og utvikle en av rettsstatens bærebjelker: påtalemyndighetens uavhengighet.

«Han har gjennom hele sitt virke hegnet om vår humane strafferettspleie og heist varselflagget når utslag av politiske myndigheters behov for å utvise handlekraft har gått for langt i å utfordre grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper», skriver juryen. 

Det trekkes fram mange eksempler, enten det gjelder debatt om norsk strafferettspleie og straffenivåer, ytrings- og pressefriheten eller vold i nære relasjoner. 

Det pekes også på hans kritiske høringsuttalelser i en rekke saker. 

«Det er ganske unikt å ha en øverste leder for påtalemyndigheten som så ofte har vært tungen på vektskålen for å få gjennomslag for rettssikkerhetsprinsipper og en human strafferettstenkning», skriver juryen. 

Les intervjuet med Tor-Aksel Busch her

Rettssikkerhetsprisen deles ut under Rettssikkerhetskonferansen 16. oktober, da prisvinneren også vil holde et «rettssikkerhetsforedrag».

– Stolt og glad

I et intervju med Juristen sier Busch at han føler at han mottar prisen på vegne av hele Riksadvokatembetet.

– Prisen er en bekreftelse på at vi har fått til noe, og jeg er stolt og glad for den anerkjennelsen som ligger i tildelingen. Begrunnelsen gjør meg både stolt og glad, sier han. 

Tor-Aksel Busch fyller 70 år i mars neste år og etter over 22 år som riksadvokat går han av 1. november. Busch har tilbrakt nesten hele arbeidslivet i norsk påtalemyndighet, kun avbrutt av en kortere periode som dommer.

Rettssikkerhetsprisen er opprettet av Norges Juristforbund og ble første gang utdelt i 2006. 

Juryen har i år bestått av: 

Jon Wessel-Aas (leder), partner/advokat i Lund & Co og medlem av hovedstyret Advokatforeningen, Anders Anundsen, advokatfullmektig i Lønnum og tidl. justisminister, Eirin Eikefjord, jurist og journalist/kommentator i Bergens Tidende, Anine Kierulf, ph.d, fagdirektør i Nasjonal institusjon for menneskerettigheter og Susann Funderud Skogvang, lagdommer i Hålogaland lagmannsrett. 

 

 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOG NLF
Norges Lastebileier-Forbund, NLF
Søknadsfrist: 
20.09.2019
LOGO PST
Politiets Sikkerhetstjeneste
Søknadsfrist: 
22.09.2019
LOGO Tolletaten
Tolletaten, Oslo
Søknadsfrist: 
23.09.2019
LOGO Asker og Bærum tingrett
Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
25.09.2019
LOGO Sykehusinnkjøp
Hovedkontor, Sykehusinnkjøp HF, Vadsø
Søknadsfrist: 
29.09.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019
LOGO Arendalsadvokatene
Arendalsadvokatene AS
Søknadsfrist: 
01.10.2019
LOGO Space Norway
Space Norway
Søknadsfrist: 
06.10.2019
LOGO NTNU
NTNU, Trondheim
Søknadsfrist: 
11.10.2019