Tor-Aksel Busch

Retts­sikkerhets­prisen til Tor-Aksel Busch

– Ganske unikt å ha en øverste leder for påtalemyndigheten som så ofte har vært tungen på vektskålen for å få gjennomslag for rettssikkerhetsprinsipper, sier juryen. 

Tirsdag, 3. september 2019 - 23:34

Rettssikkerhetsprisen for 2019 går til riksadvokat Tor-Aksel Busch. 

I juryens begrunnelse heter det at Busch har utvist et særlig engasjement for å bevare og utvikle en av rettsstatens bærebjelker: påtalemyndighetens uavhengighet.

«Han har gjennom hele sitt virke hegnet om vår humane strafferettspleie og heist varselflagget når utslag av politiske myndigheters behov for å utvise handlekraft har gått for langt i å utfordre grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper», skriver juryen. 

Det trekkes fram mange eksempler, enten det gjelder debatt om norsk strafferettspleie og straffenivåer, ytrings- og pressefriheten eller vold i nære relasjoner. 

Det pekes også på hans kritiske høringsuttalelser i en rekke saker. 

«Det er ganske unikt å ha en øverste leder for påtalemyndigheten som så ofte har vært tungen på vektskålen for å få gjennomslag for rettssikkerhetsprinsipper og en human strafferettstenkning», skriver juryen. 

Les intervjuet med Tor-Aksel Busch her

Rettssikkerhetsprisen deles ut under Rettssikkerhetskonferansen 16. oktober, da prisvinneren også vil holde et «rettssikkerhetsforedrag».

– Stolt og glad

I et intervju med Juristen sier Busch at han føler at han mottar prisen på vegne av hele Riksadvokatembetet.

– Prisen er en bekreftelse på at vi har fått til noe, og jeg er stolt og glad for den anerkjennelsen som ligger i tildelingen. Begrunnelsen gjør meg både stolt og glad, sier han. 

Tor-Aksel Busch fyller 70 år i mars neste år og etter over 22 år som riksadvokat går han av 1. november. Busch har tilbrakt nesten hele arbeidslivet i norsk påtalemyndighet, kun avbrutt av en kortere periode som dommer.

Rettssikkerhetsprisen er opprettet av Norges Juristforbund og ble første gang utdelt i 2006. 

Juryen har i år bestått av: 

Jon Wessel-Aas (leder), partner/advokat i Lund & Co og medlem av hovedstyret Advokatforeningen, Anders Anundsen, advokatfullmektig i Lønnum og tidl. justisminister, Eirin Eikefjord, jurist og journalist/kommentator i Bergens Tidende, Anine Kierulf, ph.d, fagdirektør i Nasjonal institusjon for menneskerettigheter og Susann Funderud Skogvang, lagdommer i Hålogaland lagmannsrett. 

 

 

Ledige stillinger:

LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Kristiansund
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Bufdir
BUFDIR, Oslo
Søknadsfrist: 
01.03.2021
LOGO Statens jernbanetilsyn
Statens Jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
02.03.2021
LOGO Statsforvalteren i Rogaland
Statsforvalteren i Rogaland
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO Kriminalomsorg i frihet
Krimminalomsorgen region sørvest
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
Søknadsfrist: 
08.03.2021
LOGO DSA
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Nes kommune
Nes kommune, Samfunn og miljø
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Universitet i Sørøst-Norge
Universitetet i Sørøst-Norge
Søknadsfrist: 
24.03.2021