Nils Asbjørn Engstad (t.v.) og Curt A. Lier
Nils Asbjørn Engstad (t.v.) ble gratulert av Juristforbundets president Curt A. Lier (Foto: Fartein Rudjord)

Stolt prisvinner

Nils Asbjørn Engstad ble hedret med gjev pris under Rettssikkerhetskonferansen

Onsdag, 26. september 2018 - 17:32

Onsdag ble Rettsikkerhetsprisen delt ut i Gamle Logen i Oslo. Årets vinner, Nils Asbjørn Engstad, sier han er stolt og overrasket.

– Jeg deler prisen med andre; både domstolene, Dommerforeningen og Europarådet, sa Engstad da han mottok prisen av juryleder Anine Kierulf.

I sitt foredrag snakket Engstad om domstolenes rolle i samfunnet, domstolenes relasjon til de andre statsmaktene og domstolenes uavhengighet. Han understreket viktigheten av gjensidig respekt for de ulike rollene statsmaktene har i en rettsstat - der det naturlig nok kan være spenninger mellom statsmaktene. Engstad pekte på hva som er fundamentet for domstolenes legitimitet.

– Domstolenes legitimitet hviler på rettsstatens grunn, på Grunnlovens bestemmelser om domstolene og lovens krav til dommere. Men det kanskje viktigste er det vi dommere gjør for at kvaliteten på arbeidet vårt skal være bra og at prosessene vi leder er bra. Også blir vi ansvarligjort gjennom disiplinærsystemet, gjennom at avgjørelsene våre er offentlige og gjennom ankesystemet.

Engstad la sterk vekt på betydningen av uavhengige domstoler og dommere.

– Vi har ikke et demokrati uten uavhengige domstoler. Da jeg tok opp temaet domstolenes uavhengighet i Norge for ti år siden var det ikke stor forståelse for at det var en relevant diskusjon her. Men forståelsen er blitt større, ikke minst når man ser hva som skjer i andre land. Også vi trenger et mer robust vern av uavhengigheten. Domstolkommisjonens arbeid er viktig her. Jeg håper kommisjonen kommer med forslag til et bedre vern i lov og Grunnlov. 

Domstolenes uavhengighet

Engstad mottok prisen for sin “langvarige, frivillige arbeid for domstolenes uavhengighet, både nasjonalt og internasjonalt.” 

Les hele intervjuet med Nils Asbjørn Engstad he

Nils Asbjørn Engstad
Nils Asbjørn Engstad har vært opptatt av dommernes uavhengighet i mange år. Her fra en dommerkonferanse i 2016 (Foto: Fartein Rudjord)

I juryens begrunnelse heter det blant annet: 

”I en tid rettsstaten er under press også i våre nære omgivelser, synes juryen det er prisverdig at representanter for dommerstanden bruker egen tid og ressurser på å arbeide aktivt for å forebygge denne utviklingen og for å bidra til å skape oppmerksomhet hos politikere og blant allmenheten om betydningen av uavhengige domstoler, som rettsstatens fundament. Nils Asbjørn Engstads særlige innsats over mange år gjør ham, etter juryens syn, til et lysende eksempel til inspirasjon og etterfølgelse.” 

– Hvorfor mener du dommernes uavhengighet må styrkes her i landet? 

– I Skandinavia har vi kanskje de sterkeste demokratiene i verden og en sterk rettsstat. Vi har i det hele tatt en sterk rettsstatskultur. Men vi mangler viktige uavhengighetsgarantier i lov og regelverk. Selv om rettsstatskulturen er god i Norge må vi løfte regelverket til samme nivå. Det er i tider med ro og stabilitet at vi har muligheter til å trygge domstolenes uavhengighet på lang sikt. Vi lever i en verden som er mindre forutsigbar og vi ser at endringer kan skje raskere enn tidligere. 

Engstad, som lenge vært en pådriver for å evaluere det rettslige rammeverket for å sikre domstolenes uavhengighet, sitter i den nye Domstolkommisjonen. Mandatet omfatter blant annet å vurdere om det bør gjøres endringer i systemet for styring av domstolene – blant annet hvilket forhold det bør være mellom Stortinget og regjeringen på den ene siden, og domstolene som statsmakt og Domstoladministrasjonen på den andre.

Utvalget ble nedsatt i fjor høst skal levere sin utredning innen august 2020.  

Dette er de tidligere vinnerne av prisen: 

 • 2017: Jan Erik Helgesen 
 • 2016: Stiftelsen Lovdata
 • 2015: Fakhra Salimi og MiRA-senteret 
 • 2014: Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe i utlendingsrett  
 • 2013: Asbjørn Kjønstad  
 • 2012: Juridisk rådgivning for kvinner, Jushjelpa i Midt-Norge, Juss-Buss, Jussformidlingen og Jusshjelpa i Nord-Norge 
 • 2011: Tore Sandberg 
 • 2010: Carsten Smith 
 • 2009: Ada Sofie Austegard og Stine Sofies Stiftelse 
 • 2008: Gatejuristen (Cathrine Moksnes) 
 • 2007: Trygve Lange-Nielsen 
 • 2006: Anders Bratholm

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Kristiansund
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Bufdir
BUFDIR, Oslo
Søknadsfrist: 
01.03.2021
LOGO Statens jernbanetilsyn
Statens Jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
02.03.2021
LOGO Statsforvalteren i Rogaland
Statsforvalteren i Rogaland
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
Søknadsfrist: 
08.03.2021
LOGO DSA
Søknadsfrist: 
15.03.2021