Ole Bredrup Sæverud og Kaare Songstad (Foto: POD)
F.v. Politimesterne Ole Bredrup Sæverud (Troms) og Kaare Songstad (Vest) skal sitte i utvalget som nedsettes av POD etter Kluge-rapporten. (Foto: POD)

POD nedsetter arbeids­gruppe etter varslings­rapport

– Spørsmålet om stillingskoder i lederstillinger er krevende, sier POD. 

Onsdag, 25. september 2019 - 6:57

I forrige uke omtalte Juristen varslingsrapporten fra advokatfirmaet Kluge. Bakgrunnen for rapporten er at Akademikerne i Vest politidistrikt i fjor varslet om politidistriktets bruk av stillingskoder ved utlysning av flere lederstillinger.

De mente at kvalifikasjonsprinsippet brytes og at det brukes ulovlige stillingskoder i utlysninger - som på grunn av automatisk særaldersgrense utelukker andre enn de med utdannelse fra Politihøgskolen.

I varslingsrapporten som nå er kommet gis varslerne delvis medhold og politimester Kaare Songstad sier rapporten inneholder en rekke læringspunkter som det vil bli tatt hensyn til i kommende ansettelsessaker.

POD får råd

Rapporten kommer med flere råd til Vest politidistrikt, men også til Politidirektoratet (POD)  

POD bes vurdere å gi tydeligere føringer for forståelsen av hva som skal defineres som operativt arbeid (og dermed kvalifisere for særaldersgrense) og også gi klare føringer for hva som er å anse som politifaglig arbeid som krever politiutdannelse. 

Seksjonsleder Frode Aarum i Politidirektoratet skriver i en e-post til Juristen at konklusjonene i rapporten ikke får betydning for noen av stillingene som er besatt, men at det er «læring i rapporten med tanke på fremtidige ansettelsesprosesser på ledernivå.» 

Og videre:

– Varslingssaken om ansettelser i Vest politidistrikt og ulike rettslige skritt tatt i sakens anledning i senere tid, viser at spørsmålet om stillingskoder i lederstillinger på nivå 3 og 4 er krevende å stå i for store deler av politi- og lensmannsetaten. 

– Med støtte fra nasjonal ledergruppe (NLG), har derfor Politidirektoratet (POD) besluttet å nedsette en arbeidsgruppe på arbeidsgiversiden som har fått mandat om å vurdere konsekvenser av dagens ordning og å utforske mulighetsrommet med sikte på samlet sett å finne en bedre løsning. 

Arbeidsgruppen

POD opplyser at arbeidsgruppen vil bestå av politimesterne Kaare Songstad (Vest politidistrikt) og Ole Bredrup Sæverud (Troms politidistrikt), samt Daniel Slyngstad Billaud (seniorrådgiver i POD) og Frode Aarum (seksjonsleder i POD).

Elisabeth Bru, leder av Politijuristene i Vest, har tidligere uttalt til Juristen at man fra deres side forventer en justering av praksis ved utlysning av leder­stillinger og at Kluge-rapporten får konsekvenser.

Også i Oslo politidistrikt er spørsmålet aktuelt. Nylig uttale Politijuristene Oslos leder, Heidi Hansen, til TV2 at personer med relevant ut­dannelse og erfaring ute­stenges på grunn av profesjonskamp.

– Etter vårt syn er den reelle årsaken til at ikke flere lederstillinger åpnes for et bredere rekrutteringsgrunnlag, at det foregår en profesjonskamp fra polititjenestepersoners side, sa Heidi Hansen til TV2.

Bakgrunnen er utlyste lederstillinger der det kreves at søkeren har politiutdanning.

Ledige stillinger:

LOGO E-HELSE
Direktoratet for e-helse, Avdeling juss og informasjonssikkerhet
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet, Førde
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO Oslo Met
OsloMet - Storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO JAG
JAG Assistanse AS
Søknadsfrist: 
31.01.2021
LOGO Namdal tingrett
Namdal tingrett
Søknadsfrist: 
01.02.2021
LOGO UNE
Utlendingsnemda UNE
Søknadsfrist: 
07.02.2021
LOGO Kommunal- og moderniseringsdep
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
08.02.2021
LOGO Elopak
ELOPAK, Oslo
Søknadsfrist: 
09.02.2021
LOGO Elopak
ELOPAK, Oslo
Søknadsfrist: 
09.02.2021
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
14.02.2021
LOGO Vest-Telemark tingrett
Vest-Telemark tingrett
Søknadsfrist: 
15.02.2021