Elisabeth Bru er leder for Politijuristene i Vest politidistrikt (Foto: Bergens Tidende) 

 – Vi forventer nå at Vest politi­distrikt justerer sin praksis ved utlysning av leder­stillinger

Politijuristene forventer at Kluge-rapporten i forbindelse med varslersaken i Vest får konsekvenser

Tirsdag, 17. september 2019 - 16:21

– Vi er fornøyd med at varselet har fått en grundig behandling av advokatfirmaet Kluge, og at denne varslingssaken endelig er avsluttet, sier Elisabeth Bru, leder av Politijuristene i Vest, til Juristen.  

Politimester Kaare Songstad sier varslingsrapporten inneholder en rekke læringspunkter som det vil bli tatt hensyn til i kommende ansettelsessaker i Vest politidistrikt.

Akademikerne i Vest politidistrikt får delvis medhold etter varselet de sendte om at politiets ansettelsespraksis i stillinger på seksjons- og avsnittsnivå bryter med gjeldende regelverk.

I en rapport fra advokatfirmaet Kluge gis det også konkrete råd både til POD og til Vest politidistrikt om hvordan ansettelsesprosessene bør gjennomføres i fremtiden.

Elisabeth Bru sier dette om bakgrunnen for at varselet ble sendt:

– I forbindelse med nærpolitireformen ble det lyst ut svært mange lederstillinger i Vest politidistrikt. Politiakademikerne Vest påpekte i gjentatte drøftingsmøter med arbeidsgiver brudd på kvalifikasjonsprinsippet og aldersgrenseloven, som innebar at våre medlemmer ble ekskludert fra å søke på stillinger de åpenbart er kvalifiserte for.

– Vi påpekte også at en slik praksis er til hinder for at politiet kan rekruttere nødvendig kompetanse for å håndtere dagens kriminalitetsbilde.

– Da vi opplevde å ikke bli hørt med våre gjentatte og klare innsigelser, verken av lokal arbeidsgiver eller av POD, framstod varsling som den eneste muligheten,sier Bru. 

– Mer krevende enn vi hadde trodd

Hun er klar på at prosessen har vært tung.

– Det å være varsler har vist seg å være mer krevende enn vi hadde trodd. Like etter at varselet vårt ble kjent, uttalte politimesteren til Bergens Tidende at han anså varselet som “en omkamp i en fagforeningssak”, og at han “stusser på” slik bruk av varslingskanalen. 

– Vi er fornøyde med at Kluge som en uavhengig part har konkludert med at det faktisk forelå kritikkverdige forhold ved ansettelsesprosessene, og at varselet vårt var forsvarlig, sier hun.


– Avklaringene i varslingsrapporten inneholder en rekke læringspunkter, sier politimester Kaare Songstad (Foto: POD) 

Politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt sier i dag følgende til Juristen:

– Varselet kom i en tid der hele politidistriktet var i omstilling og mange stillinger skulle avgjøres på kort tid. Uttalelsene som refereres til må sees i sammenheng med at det på den tiden var høy temperatur i dialogen mellom arbeidsgiver og flere av fagforeningene, og mellom fagforeningene. I tillegg inneholdt varselet sterke beskyldninger om straffbare forhold begått av HR-direktøren i Vest politidistrikt, noe varsler senere har trukket tilbake.

Forventer ny praksis

Politijuristene mener rapporten må få konsekvenser. 

– Vi forventer nå at Vest politidistrikt justerer sin praksis ved utlysning av lederstillinger, slik at fremtidig rekruttering blir i samsvar med lovverket og føringer fra overordnede myndigheter, og ikke minst i samsvar med intensjonene bak politireformen og etterforskningsløftet, sier Elisabeth Bru.

Politimester Kaare Songstad sier dette om veien videre nå:

– Avklaringene i varslingsrapporten inneholder en rekke læringspunkter som selvsagt vil bli tatt hensyn til i kommende ansettelsessaker i Vest politidistrikt.

Ledige stillinger:

LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Kristiansund
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Bufdir
BUFDIR, Oslo
Søknadsfrist: 
01.03.2021
LOGO Statens jernbanetilsyn
Statens Jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
02.03.2021
LOGO Statsforvalteren i Rogaland
Statsforvalteren i Rogaland
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
Søknadsfrist: 
08.03.2021
LOGO DSA
Søknadsfrist: 
15.03.2021