Politi­juristene: – Personer med relevant ut­dannelse og erfaring ute­stenges

– Det foregår en profesjonskamp fra polititjenestepersoners side, sier Politijuristene.

Fredag, 13. september 2019 - 12:13

Bakgrunnen er utlyste lederstillinger der det kreves at søkeren har politiutdanning.

– Etter vårt syn er den reelle årsaken til at ikke flere lederstillinger åpnes for et bredere rekrutteringsgrunnlag, at det foregår en profesjonskamp fra polititjenestepersoners side, sier Politijuristene Oslos leder Heidi Hansen til TV2.

– Dersom det er riktig, er det svært uheldig for en effektiv og fremtidsrettet bekjempelse av organisert kriminalitet.

– Vi mener at personer med annen relevant utdannelse og erfaring utestenges til fordel for PHS-utdannede uten at det er saklig eller tjenstlig grunn til det, sier Hansen.

Ifølge TV2 har Akademikerne i politiet sendt et brev om dette til Oslo-politimester Beate Gangås og HR-direktør Anne-Cecilie Kran i august.

– Når vi skal ansette ledere og andre, gjør vi en grundig vurdering av kompetansebehov og krav til personlige egenskaper i hver enkelt stilling. Noen ganger vil enkelte fagforeninger være uenige med oss. Det er helt naturlig at vi ikke alltid er enige, sier Anne-Cecilie Kran til TV2.

 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Kristiansund
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Bufdir
BUFDIR, Oslo
Søknadsfrist: 
01.03.2021
LOGO Statens jernbanetilsyn
Statens Jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
02.03.2021
LOGO Statsforvalteren i Rogaland
Statsforvalteren i Rogaland
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO Kriminalomsorg i frihet
Krimminalomsorgen region sørvest
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
Søknadsfrist: 
08.03.2021
LOGO DSA
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Nes kommune
Nes kommune, Samfunn og miljø
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Universitet i Sørøst-Norge
Universitetet i Sørøst-Norge
Søknadsfrist: 
24.03.2021