Politi­juristene: – Personer med relevant ut­dannelse og erfaring ute­stenges

– Det foregår en profesjonskamp fra polititjenestepersoners side, sier Politijuristene.

Fredag, 13. september 2019 - 12:13

Bakgrunnen er utlyste lederstillinger der det kreves at søkeren har politiutdanning.

– Etter vårt syn er den reelle årsaken til at ikke flere lederstillinger åpnes for et bredere rekrutteringsgrunnlag, at det foregår en profesjonskamp fra polititjenestepersoners side, sier Politijuristene Oslos leder Heidi Hansen til TV2.

– Dersom det er riktig, er det svært uheldig for en effektiv og fremtidsrettet bekjempelse av organisert kriminalitet.

– Vi mener at personer med annen relevant utdannelse og erfaring utestenges til fordel for PHS-utdannede uten at det er saklig eller tjenstlig grunn til det, sier Hansen.

Ifølge TV2 har Akademikerne i politiet sendt et brev om dette til Oslo-politimester Beate Gangås og HR-direktør Anne-Cecilie Kran i august.

– Når vi skal ansette ledere og andre, gjør vi en grundig vurdering av kompetansebehov og krav til personlige egenskaper i hver enkelt stilling. Noen ganger vil enkelte fagforeninger være uenige med oss. Det er helt naturlig at vi ikke alltid er enige, sier Anne-Cecilie Kran til TV2.

 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

NAV
Søknadsfrist: 
27.09.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Universitetet i Bergen
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
07.10.2021
NTNU
Søknadsfrist: 
07.10.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
11.10.2021
Norges Farmaceutiske Forening
Søknadsfrist: 
20.10.2021