Det var høyesterettsdommerne Kirsti Coward og Borgar Høgetveit Berg, samt tidligere sivilombudsmann Arne Fliflet som var dommere i den fiktive rettssaken hvor jusstudent Benjamin Enok møtte Deloitte-partner Anette Fjeld.

Jusstudent stakk av med seieren i fiktiv rettssak mot Deloitte-partner

Onsdag denne uka i Gamle festsal ved Universitetet i Oslo fikk jusstudent Benjamin Enok prøve seg i en fiktiv rettssak mot Deloitte-partner Anette Fjeld

Fredag, 6. september 2019 - 6:30

Enok, som ble veiledet av Help forsikring og representerte saksøker, stakk av med seieren.

- Retten ga saksøker medhold i at «vilkåret om skadeløshet var en del av avtaleforholdet» og det ble etter dommens resultat spøkt om at saksøkte nå ville reise sak om at vilkåret var urimelig og dermed ugyldig etter avtl. 36, forteller Enok. 

Han forteller at begge parter koste seg under prosedyren og synes oppgaveskriverne Ola Ø. Nisja og Ola Berg hadde skrevet en underholdende oppgave. 

Det var høyesterettsdommerne Kirsti Coward og Borgar Høgetveit Berg, samt tidligere sivilombudsmann Arne Fliflet som var dommere i den fiktive rettssaken.

Obligatorisk muntlig

Da Enok snakket med Juristen i forkant av arrangementet fortalte han at han hadde brukt lange dager for forberedelsene.

Enok, som også vant prosedyrekonkurransen tidligere i år, slo også et slag for mer obligatorisk muntlighet under jusstudiet. 

- Da jeg fikk veiledning hos Selmer for prosedyrekonkurransen ble det en bratt læringskurve for meg. Fra å bruke mye jusspråk har jeg blitt mer opptatt av å formidle juss på en enkel og forståelig måte, sier han.

Enok tror terskelen for å melde seg på de ulike konkurransene er høy for mange jusstudenter.

- Du viser deg jo frem og kaster navnet ditt ut. Det kan føles litt tungt hvis du ryker ut etter første runde. Selv meldte jeg meg ikke på før jeg kom til fjerde studieår.

Ledige stillinger:

LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Kristiansund
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Bufdir
BUFDIR, Oslo
Søknadsfrist: 
01.03.2021
LOGO Statens jernbanetilsyn
Statens Jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
02.03.2021
LOGO Statsforvalteren i Rogaland
Statsforvalteren i Rogaland
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO Kriminalomsorg i frihet
Krimminalomsorgen region sørvest
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
Søknadsfrist: 
08.03.2021
LOGO DSA
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Nes kommune
Nes kommune, Samfunn og miljø
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Universitet i Sørøst-Norge
Universitetet i Sørøst-Norge
Søknadsfrist: 
24.03.2021