Det var høyesterettsdommerne Kirsti Coward og Borgar Høgetveit Berg, samt tidligere sivilombudsmann Arne Fliflet som var dommere i den fiktive rettssaken hvor jusstudent Benjamin Enok møtte Deloitte-partner Anette Fjeld.

Jusstudent stakk av med seieren i fiktiv rettssak mot Deloitte-partner

Onsdag denne uka i Gamle festsal ved Universitetet i Oslo fikk jusstudent Benjamin Enok prøve seg i en fiktiv rettssak mot Deloitte-partner Anette Fjeld

Fredag, 6. september 2019 - 6:30

Enok, som ble veiledet av Help forsikring og representerte saksøker, stakk av med seieren.

- Retten ga saksøker medhold i at «vilkåret om skadeløshet var en del av avtaleforholdet» og det ble etter dommens resultat spøkt om at saksøkte nå ville reise sak om at vilkåret var urimelig og dermed ugyldig etter avtl. 36, forteller Enok. 

Han forteller at begge parter koste seg under prosedyren og synes oppgaveskriverne Ola Ø. Nisja og Ola Berg hadde skrevet en underholdende oppgave. 

Det var høyesterettsdommerne Kirsti Coward og Borgar Høgetveit Berg, samt tidligere sivilombudsmann Arne Fliflet som var dommere i den fiktive rettssaken.

Obligatorisk muntlig

Da Enok snakket med Juristen i forkant av arrangementet fortalte han at han hadde brukt lange dager for forberedelsene.

Enok, som også vant prosedyrekonkurransen tidligere i år, slo også et slag for mer obligatorisk muntlighet under jusstudiet. 

- Da jeg fikk veiledning hos Selmer for prosedyrekonkurransen ble det en bratt læringskurve for meg. Fra å bruke mye jusspråk har jeg blitt mer opptatt av å formidle juss på en enkel og forståelig måte, sier han.

Enok tror terskelen for å melde seg på de ulike konkurransene er høy for mange jusstudenter.

- Du viser deg jo frem og kaster navnet ditt ut. Det kan føles litt tungt hvis du ryker ut etter første runde. Selv meldte jeg meg ikke på før jeg kom til fjerde studieår.

Ledige stillinger:

NAV
Søknadsfrist: 
27.09.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Universitetet i Bergen
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
07.10.2021
NTNU
Søknadsfrist: 
07.10.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
11.10.2021
Norges Farmaceutiske Forening
Søknadsfrist: 
20.10.2021