Tarjei Istad (Foto- Gorm K. Gaare / EUP-Berlin)
Tarjei Istad (Foto- Gorm K. Gaare / EUP-Berlin)

Ønsket som tingretts­dommer i Bærum

Førstestatsadvokat Tarjei Istad i Økokrim er innstilt på førsteplass til ledig embete som tingrettsdommer og nestleder i Asker og Bærum tingrett.

Onsdag, 18. september 2019 - 9:34

Istad har lang erfaring innen bekjempelse av miljøkriminalitet. I 2014 vant han, og økokrimkollega førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland den høyt hengende internasjonale prisen «IAP Prosecutor of the Year Award» for sitt arbeid etter VestTank-eksplosjonen på Vestlandet. I VestTank-saken ble de tiltalte ble dømt til Norgeshistoriens strengeste fengselsstraff for alvorlig miljøkriminalitet.

Anders Bachmann er innstilt på andreplass til stillingen som tingrettsdommer og nestleder i Asker og Bærum tingrett.

Innstillingene kom etter at Innstillingsrådet for dommere avholdt sitt møte 16. september.

Kristiansand

I samme møte ble søkerne på embete som tingrettsdommer ved Kristiansand tingrett innstilt på disse plassene:

Nr.1 Nils Kristian Bjørke Sveaas.

Nr.2 Bergny Helene Cammermeyer Ofstad

Nr.3 Liv Shelby.

Stavanger

På inntil tre embeter som tingrettsdommer ved Stavanger tingrett ble følgende søkere innstilt:

Nr.1 Monica Furustøl

Nr.2 Edle Benedicte Endresen

Nr.3 Anne Botne

Nr. 4 Ørnulf Staalesen

Felles ledelse

Innstillingsrådet innstilte også Kirsti Ramberg som sorenskriver for både Ofoten tingrett og Trondenes tingrett.

Kirsti Ramberg
Kirsti Ramberg

Ramberg er i dag sorenskriver for Trondenes tingrett, men Domstoladministrasjonens styre har besluttet at det skal etableres felles ledelse for Trondenes og Ofoten tingrett da sorenskriveren ved Ofoten tingrett har søkt avskjed fra sitt embete fra 1. desember 2019.

Domstoladministrasjonens beslutning om felles ledelse ble tatt til tross for at de ansatte ved Ofoten tingrett ikke ønsket dette, og ville fortsette som i dag med ny sorenskriver, et syn advokatene i Narvik også delte, i følge referat fra DAs styremøte i juni i år.

Kommuneadvokaten i Narvik ønsket imidlertid etablering av felles ledelse for de to tingrettene velkommen. Ved Trondenes tingrett er det et ønske om felles ledelse med Ofoten tingrett.

Øst Finmark

Til konstitusjon som tingrettsdommer i Øst Finnmark tingrett er følgende søkere innstilt:

Nr.1 Bergny Helene Cammermeyer Ofstad

Nr.2 Lene Sandberg

Nr.3 Heidi Gutterud Neumann.

Lagdommere

Til konstitusjon som ekstraordinær lagdommer i Frostating lagmannsrett er følgende innstilt:

Lagdommer Arve Rosvold Alver, fra 1. januar 2020 til og med 31. desember 2021.

Til konstitusjon som ekstraordinær lagdommer ved Agder lagmannsrett ble lagdommer Asbjørn Nes Hansen innstilt, fra 1. november 2020 til og med 31. desember 2021.

Fasthold innstilling

Innstillingsrådet behandlet på nytt en innstilling fra 19. juni i år, som følge av innsigelser fra dommere mot at rådet ikke plasserte tingrettsdommer Richard Saue på sikker plass til to ledige embeter i Gulating lagmannsrett.

Innstillingsrådet fastholdt innstillingen fra 19. juni som går ut på at lagdommer Guri Elisabeth Molven innstilles til embete som lagmann i Gulating lagmannsrett.

Til to embeter som lagdommer er følgende innstilt:

Nr.1 Tingrettsdommer Eivind Pundsnes

Nr2. Konstituert lagdommer Marie Trovåg

Nr.3 Førsteamanuensis Arnt Erlend Skjefstad

Nr.4 Tingrettsdommer Richard Saue

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Eidsvoll kommune
Eidsvoll kommune, FAMILIENS HUS
Søknadsfrist: 
12.06.2020
LOGO GIEK
Garantiinstituttet for eksportkreditt
Søknadsfrist: 
14.06.2020
LOGO Økokrim
Økokrim, Skatteteamet (Oslo)
Søknadsfrist: 
15.06.2020
LOGO ESA
The EFTA Surveillance Authority, Brussel, Belgium
Søknadsfrist: 
28.06.2020
LOGO Østgård
Advokatfirmaet Østgård DA, Tromsø
Søknadsfrist: 
01.07.2020