13 nye rettssaler klar­gjøres for papirløse retts­møter

Disse domstolene rigges for papirløse rettsmøter

Digitalisering skaper store dataproblemer i domstolene, varsler Dommerforeningen (Foto: Hampus Lundgren)

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett ble det gjort en tilleggsbevilgning på fem millioner kroner til intensivering av digitaliseringen i domstolene. 

Det betyr teknisk utstyr for å kunne gjennomføre digital hovedforhandling i 13 nye rettssaler, melder domstol.no

Det gjelder disse domstolene:

 • Haugaland
 • Follo
 • Kongsberg og Eiker
 • Øst-Finnmark
 • Senja
 • Sunnhordland
 • Ringerike
 • Ofoten
 • Trondenes
 • Vesterålen
 • Alta
 • Hammerfest
 • Indre Finnmark.

Befaring hos disse domstolene pågår og innstallering av utstyret vil bli gjort fortløpende utover høsten, ifølge domstol.no