Oslo tingrett. Foto: Tore Letvik

Tunge opplevelser i retten for dommere

I et pilotprosjekt skal det skapes en kultur for å håndtere psykiske belastninger.

Onsdag, 7. august 2019 - 7:47

En undersøkelse gjennomført i Oslo tingrett viser at opplevelser i retten kan medføre psykiske belastninger for mange dommere. 

I slutten av august igangsettes et pilotprosjekt som skal gjøre det enklere for dommerne å bearbeide dette på en god måte.

– Vi gjennomførte undersøkelsen ut fra en tanke om at vi som dommere behandler veldig mange tunge, belastende saker. Resultatet viste at mange har hatt saker som har vært psykisk belastende for dem, sier avdelingsleder og tingrettsdommer i Oslo tingrett, Ina Strømstad til Juristen. 

– Vi er vanlige mennesker vi også, og slike belastninger gjør naturligvis noe med oss, som vi kan ha behov for å bearbeide.

Spørreundersøkelsen ble gjennomført i mars måned, og det kom inn svar fra 51 dommere og 25 dommerfullmektiger. 

To tredeler av de som svarte, sier de har hatt saker som har vært psykisk belastende i løpet av de siste tre årene. De fleste av disse igjen angir at det dreier seg om mellom en og tre slike tunge saker. Fem svarer at det gjelder mer enn fire saker.

Ina Strømstad (Foto: DA)
Tingrettsdommer Ina Strømstad (Foto: DA)

Snakker med familie og kollegaer

Både saken i seg selv og oppførselen fra noen av aktørene, trekkes fram som årsaker til at saken ble en belastning, skriver Domstoladministrasjonens blad «Rett på sak», som først omtalte undersøkelsen.

På spørsmål om opplevelsen gikk ut over arbeidet, svarer flertallet nei. Blant de som svarer «noen ganger», er det slitenhet, stress, konsentrasjonsvansker og nedstemthet som oftest trekkes fram.

Når det gjelder hjelp til å håndtere belastninger, svarer et stort flertall av dommerne at de er positive til samtaler med en fagperson, mens en tredel kan tenke seg samtaler med en «coachende» kollega.

De aller fleste sier at de snakker med andre om opplevelsene sine, og her nevnes like ofte kollegaer som familie eller andre nære personer. Bare ti svarer at de har snakket med lederen sin. 

Negative opplevelser i retten har også vært et tema på årets dommerseminarer. 

Kan bli videreført i andre domstoler

Den 28. august møtes 15 av dommerne i Oslo tingrett og en psykologspesialist i et dagskurs der de blant annet får en innføring i strategier og teknikker for forebygging og bearbeiding av jobb-belastninger. Pilotdeltakerne vil deretter jobbe i grupper ut over høsten med spesialisten mer på sidelinjen.

– Oslo tingrett igangsatte prosjektet og fikk Domstoladministrasjonen med på laget. Tanken er at vi prøver ut en pilot hos oss, som gjøres tilgjengelig for hele domstols-Norge, dersom det fungerer etter formålet, sier Strømstad til Juristen. 

Hun forteller at bakgrunnen for undersøkelsen i mars var mer enn å kartlegge et behov.

– Vi ønsket også å synliggjøre at det ikke er uvanlig å oppleve psykiske belastninger i dommerjobben. Dersom du som dommer har følt dette, så har antakelig også kollegaen din det. Målet er å skape en kultur som gjør det naturlig å snakke om, sier Strømstad.

Ledige stillinger:

LOGO NITO
NITO
Søknadsfrist: 
16.04.2021
Spesialeininga for politisaker
Spesialeininga for politisaker
Søknadsfrist: 
03.05.2021