Illustrasjonsfoto: Pixabay
Illustrasjonsfoto: Pixabay

- Norge har godt etablert rom­forskning, og planer om å bygge ut. Det gjør romrett til et veldig aktuelt juridisk tema

Professor Alla Pozdnakova ved UiO vil etablere juridisk forskning på verdensrommet.

Tirsdag, 20. august 2019 - 7:39

- I Norge har vi godt etablert romforskning, og det foreligger planer om å bygge ut for å skyte opp satellitter. Det gjør romrett til et veldig aktuelt tema, sier professor Alla Pozdnakova.

Hun leder forskergruppen Folkerett og internasjonal styring og jobber sammen med flere andre jusforskere med å utvikle en norsk romlov. Nå vil hun også gjøre romrett til et satsningsområde ved UiO.

- Jeg fikk ideen i forbindelse med utarbeidelsen av ny romlov. Bruk av verdensrommet og rombaserte tjenester er svært viktig for vårt samfunn, sier hun.

- Romsektoren har forandret seg mye de siste ti årene. Det har blant annet kommet mange private aktører på banen, og det er som sagt planer om å skyte opp satellitter fra Norge.

Professor Alla Pozdnakova ved juridisk fakultet ved Universitet i Oslo
Professor Alla Pozdnakova ved juridisk fakultet ved Universitet i Oslo

Europas eldste romlov

Pozdnakova vil bruke sin kompetanse i havrett og folkerett og forteller at hun ønsker å bidra til at Norge bidrar som en ansvarlig aktør på romfeltet.

- Romrett er nytt for Norge i den forstand at vi av en eller annen grunn ikke har etablert noen juridisk forskning på området, til tross for at vi har Europas eldste romlov, sier hun.

Og det er ikke mangel på problemstillinger å ta tak i. Pozdnakova peker på at det er snakk om et rettstema som retter seg mot en komplisert sektor som er sammensatt av forskjellige aktører og produkter, med varierte juridiske problemstillinger.

Selv har hun tidligere jobbet mest med havrett og folkerett, og ser mange paralleller til havrett.

- Det er blant annet virksomhet som skjer langt utenfor enkelte lands grenser der det er svært viktig at aktørene opptrer ansvarlig, påpeker hun, og fortsetter:

- Men i motsetning til havrett har vi ikke internasjonalt anerkjente juridiske grenser mellom luftrommet og verdensrommet. Effektive rombaserte tjenester er helt avgjørende for en trygg og bærekraftig bruk av fjerne havområder, som for eksempel arktiske farvann.

Juridisk romforskning

Videre peker Pozdnakova på at forvaltningsrett er sentralt, blant annet for at godkjenninger av romaktiviteter skal skje på riktig måte.

- Folkeretten er streng med tanke på statenes ansvar og krav til offentlige godkjenninger av romaktiviteter. Forsikringsrett og kontraktsrett mellom private aktører på romfeltet er også er viktig tema, sier hun.

- Folkeretten og offentlig rett løser ikke alle spørsmål, og kontraktene inngått av aktører i romsektoren er praktisk viktige for å regulere juridiske forhold og ansvaret private imellom.

Målet med romprosjektet er å etablere juridisk forskning som kan hjelpe fremtidens romjurister å løse problemer som oppstår.

- Dette er et veldig grenseoverskridende og internasjonalt tema og en veldig spennende, strategisk og økonomisk viktig sektor, sier professoren.

Ledige stillinger:

Samferdselsdepartementet
Søknadsfrist: 
01.11.2021
Buskerud tingrett
Søknadsfrist: 
01.11.2021
EOS-Utvalget
Søknadsfrist: 
03.11.2021
EOS-Utvalget
Søknadsfrist: 
03.11.2021
NORGES HØYESTERETT
Søknadsfrist: 
07.11.2021
Energimarkedsrett, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Søknadsfrist: 
10.11.2021