Nesten én av tre virksomheter avdekket utro tjenere blant egne ansatte  

Under et arrangement under Arendalsuka tirsdag, i regi av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), er såkalte innsidertrusler tema.

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Seksjonsleder Hanne Blomberg i Politiets sikkerhetstjeneste og underdirektør Britt Jøsok i Nasjonal sikkerhetsmyndighet skal snakke om trusler knyttet til utro tjenere i både offentlige og private virksomheter.

I NSMs trusselvurdering heter det at offentlige myndigheter, deriblant NSM, gjennom flere år har pekt på innsidetrusler som en utfordring. 

Statistikk viser ifølge NSM at en av tre virksomheter rapporterer at de har avdekket utro tjenere blant egne ansatte, men bare en tredel av disse anmelder forholdet. 

NSM beskriver utilstrekkelig evne til å oppdage og håndtere potensielle innsidere, for svak sikkerhetsmessig oppfølging av ansatte i det daglige og mangelfull sikkerhetsmessig opplæring. 

Kan pågå over mange år

I PSTs siste åpne trusselvurdering heter det at arbeidet med å rekruttere og føre hemmelige kilder i norske virksomheter er en prioritert oppgave for flere lands etterretningstjenester. 

«Rekrutteringsforsøkene vil rette seg mot personer med både direkte og indirekte tilgang til sensitiv informasjon. Vi ser for eksempel at etterretningsoffiserer som opererer i Norge, tar kontakt med personer som ikke selv har tilgang til informasjonen offiserene er ute etter, men som inngår i et nettverk av relevante personer. I tillegg ser vi at de oppsøker unge mennesker som de antar vil kunne få innflytelse og informasjonstilgang på sikt», skriver PST.

PST skriver at fremmede stater bruker store ressurser på kultivering og utviklingen av potensielle kilder og at det kan pågå over mange år.

«Ulike typer åpne seminarer og konferanser om politikk og næringsliv er viktige arenaer som brukes til å identifisere og etter hvert komme i kontakt med potensielle kilder», heter det.

«I tillegg til at de tar kontakt under åpne arrangementer, forventer vi også å se tilfeller der etterretningstjenestene tilnærmer seg potensielle kilder gjennom sosiale medier», skriver PST. 

Og videre:

«Etterretningstjenestene opptrer ofte langt mer direkte og truende når de forsøker å rekruttere egne lands borgere enn når de forsøker å rekruttere norske borgere. For eksempel erfarer vi at enkelte av tjenestene både direkte og indirekte truer med at det vil få konsekvenser for slektninger i hjemlandet dersom de ikke samarbeider.»