Noen av representantene på plass foran presidentpalasset under samlingen i Buenos Aires. F.v. Program Manager Juergen Leske (OECD), instruktørene Inger A. E. Coll, Donna Harper og Tony Cook (Foto: privat)
Noen av representantene under samlingen i Buenos Aires: F.v. Program Manager Juergen Leske (OECD), instruktørene Inger A. E. Coll, Donna Harper og Tony Cook (Foto: privat)

Norske jurister i inter­nasjonal opplæring mot økonomisk kriminalitet

Norske jurister er aktivt med i internasjonal opplæring mot økonomisk kriminalitet.

Mandag, 12. august 2019 - 11:48

I 2014 startet OECD arbeidet med etableringen av et «International Academy for Tax and Financial Crime Investigation». 

Norge bidrar med lærerkrefter til akademiet som holder kurs for ansatte i politi, skatteetat, tolletat - og også dommere og departementsansatte fra hele verden. 

I juli ble det gjennomført kurs i Buenos Aires i Argentina.

Inger A. E. Coll ved Politihøgskolen er aktivt med i den internasjonale opplæringen. Også førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim deltar som instruktør, melder Politihøgskolen i en pressemelding.

Kurs i Italia

Inger A. E. Coll har tidligere arbeidet som advokat i Skattekrim, Skatt øst, vært sekretær i Konkursrådet, og har erfaring fra Oslo skifterett og som advokat ved Oslo kemnerkontor. Hun har også vært tilknyttet Oslo politidistrikt som politifullmektig og trainee, og var medlem av Påtaleanalyseutvalget.

Nå er Coll høgskolelektor ved Politihøgskolen og er leder av Norsk Øko-Forum. 

I 2020 skal hun holde to kurs i Italia, samt et mulig kurs i enten Japan eller Kenya.

Coll underviser om fratagelse av verdier, herunder inndragning og sikring av aktiva, men også nytten av å bruke andre etaters virkemidler, som f.eks skattlegging av kriminelle inntekter, erstatningskrav og bruk av konkursinstituttet.

700 deltakere

– Frem til nå har mer enn 700 deltagere fra mer enn 90 land gjennomført kurs i regi av OECDs Tax Academy. Hovedvekten av disse er fra utviklingsland, men det er også deltagere fra Europa, og Norge har også sendt studenter, sier hun i en pressemelding.

– Det kan være en trøst å vite at andre land sliter med tilsvarende utfordringer, og kanskje har noen funnet en mulig løsning som andre kan nyttiggjøre seg. Det er veldig motiverende å få delta som instruktør i denne settingen. 

 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
17.10.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune
Søknadsfrist: 
20.10.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.10.2019
LOGO Politiet
Politiets Fellestjenester (PFT)
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO Gjenopptakelseskommisjonen
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO Landbruksdirektoratet
Landbruksdirektoratet, Alta
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO NVE
NVE Energimarkedsrett, Reguleringsmyndighet for energi
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO NVE
NVE Seksjon for juridisk rådgivning
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO Høgsterett
Noregs Høgsterett
Søknadsfrist: 
30.10.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet
Søknadsfrist: 
31.10.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.11.2019