Ny direktør i Høyesterett

Bente Johanne Kraugerud blir ny direktør i Høyesterett.

Fredag, 9. august 2019 - 14:59

Bente Johanne Kraugerud (45) ble i statsråd 9. august utnevnt til direktør i Høyesterett.

Kraugerud er cand. jur. fra Universitetet i Oslo fra 2000. Hun har erfaring som privatpraktiserende advokat og er i dag forhandlingssjef for Hovedorganisasjonen Virke.

Bente Kraugerud (Foto: Virke)
Bente Kraugerud (Foto: Virke)

Hun har også erfaring fra Justis- og beredskapsdepartementet, der hun blant annet har vært avdelingsdirektør i Plan- og administrasjonsavdelingen, samt fra Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Overtar etter Bergby

Bente Johanne Kraugerud overtar direktørjobben etter Gunnar Bergby.

Bergby var på nippet til å gå av for alderen da han var 70, i 2017, og stillingen ble utlyst, men utlysningen ble den gang trukket tilbake fordi han ble bedt om å sitte utover den normale aldersgrensen.

Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie, som i februar 2016 ble utnevnt til Norges første kvinnelige justitiarius, sa til Aftenposten at hun i lang tid hadde sett det som uheldig at skifte av justitiarius og direktør skulle komme så tett på hverandre.

Bergby valgte derfor å fortsette i to år ekstra. 

Direktørstillingen er en viktig stilling som leder av administrasjonen. Under direktørens ledelse ligger både den juridiske utredningsenheten som har oppgaver for Høyesterett i avdeling, storkammer og plenum og saksbehandlingsenheten.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Samferdselsdepartementet
Søknadsfrist: 
01.11.2021
Buskerud tingrett
Søknadsfrist: 
01.11.2021
EOS-Utvalget
Søknadsfrist: 
03.11.2021
EOS-Utvalget
Søknadsfrist: 
03.11.2021
NORGES HØYESTERETT
Søknadsfrist: 
07.11.2021
Energimarkedsrett, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Søknadsfrist: 
10.11.2021