Politi

Ansetter ett sentralt person­vern­ombud i POD

Politidirektoratet etablerer ett sentralt personvernombud for politiets 17.000 ansatte. 

Fredag, 9. august 2019 - 7:25

Politiets personvernombud blir dermed en ny fast stilling i politiets toppsjikt. Ombudet skal ha en uavhengig stilling og rapportere direkte til PODs øverste ledelse.

Med plassering i juridisk stab blir politiets personvernombud blant ansatte i POD som jobber med ulike oppgaver innen juridisk utredning, rådgivning, regelverksutvikling og saksbehandling. 

Juridisk stab har et særlig ansvar for politiregisterloven og personvernområdet og samarbeider tett med Kripos som behandlingsansvarlig for de fleste sentrale politiregistre. 

I stillingsbeskrivelsens krav til kvalifikasjoner ber POD om søkere med cand.jur/mastergrad i rettsvitenskap, eller annen relevant utdanning på masternivå. 

Stillingen som sentralt personvernombud i politiet kan bli særlig krevende da politiet ikke bare skal samle inn personopplysninger og ivareta personvernet i den enkelte sak, men også skal og kan utlevere opplysninger, som beskrevet i politiets personvernerklæring. 

GDPR

Etablering av personvernombud kommer etter at de nye reglene om personvern (GDPR), som kom i juli 2018. Regelendringen førte til at flere virksomheter enn tidligere måtte opprette et personvernombud, og offentlige myndigheter eller andre offentlige organer som behandler personopplysninger er forpliktet til å opprette personvernombud. Unntaket er domstoler, når disse handler innenfor rammen av sin domsmyndighet. 

Det sitter i dag et midlertidig personvernombud i juridisk stab i POD. Ombudets rolle er å gi råd. Det vil fortsatt være den enkelte saksbehandler eller ledelse som står juridisk ansvarlig for beslutninger som fattes eller avgjørelser som tas.

Politidirektoratet har brukt tid på å innhente synspunkter fra alle politidistriktene, særorganene og øvrige enheter underlagt POD på hvordan personvernombudsordningen burde organiseres, før det ble besluttet å etablere ett sentralt ombud. 

I følge dokumenter Juristen har fått innsyn i, har enkelte politidistrikter, som Oslo politidistrikt, gitt tilbakemelding om at de har, eller vil etablere eget personvernombud. POD påpeker også at det i politidistrikter og enheter rundt om i politiet må etableres et fast kontaktpunkt mot det sentrale ombudet. 

Ledige stillinger:

Samferdselsdepartementet
Søknadsfrist: 
01.11.2021
Buskerud tingrett
Søknadsfrist: 
01.11.2021
EOS-Utvalget
Søknadsfrist: 
03.11.2021
EOS-Utvalget
Søknadsfrist: 
03.11.2021
NORGES HØYESTERETT
Søknadsfrist: 
07.11.2021
Energimarkedsrett, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Søknadsfrist: 
10.11.2021