Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Over 59 000 GDPR-brudd i Europa

Norge kommer ut midt på treet i ny rapport.

Tirsdag, 12. februar 2019 - 12:57

Datatilsynsmyndigheter over hele Europa får nå innrapportert brudd på Personvernforordningen (GDPR), forordningen om beskyttelse av individer ved behandling av personopplysninger og om fri flyt av slike opplysninger. 

Les mer om GDPR her

I alt er der blitt innrapportert over 59.000 brudd mellom 25. mai 2018 og 28. januar 2019, ifølge en ny rapport fra DLA Piper.

Rapporten viser at Nederland, Tyskland og Storbritannia ligger øverst på listen over antall brudd, med henholdsvis 15.400, 12.600 og 10.600 meldte brudd.

Norge er registrert på en 10. plass i rapporten – med 820 brudd.

Etter folketallet

Ser man på antall brudd i forhold til folketall ligger Norge på 12. plass, med 15,2 brudd på persondatasikkerheten pr. 100.000 innbyggere. Det er 26 land med i oversikten.

Med gjennomsnittlig 89,8 anmeldte brudd på persondatasikkerheten pr. 100.000 innbyggere ligger Nederland øverst på listen over land med flest anmeldelser i forhold til innbyggertall, etterfulgt av Irland og Danmark.

Bruddene som er registrert i rapporten omfatter alt fra mindre alvorlige hendelser til store saker som har rammet mange mennesker.

91 bøtesaker

Ifølge rapporten er det hittil blitt innberettet 91 bøte-saker under det nye GDPR-regelverket.

Ikke alle av disse er gitt for brudd på persondatasikkerheten, flere gjelder andre overtredelser av datasikkerhetsforordningen.

Den foreløpig høyeste boten for overtredelse av databeskyttelsesforordningen er på 50 millioner euro og ble gitt Google. 

Boten ble gitt av det franske datatilsynet for behandling av personopplysninger til reklameformål uten gyldig godkjennelse, ifølge rapporten.

 

Ledige stillinger:

FEE-Påtale finans og spesiallov, Oslo politidistrikt
Søknadsfrist: 
27.05.2022
Universitetet Stavanger
Søknadsfrist: 
29.05.2022
Erfaren jurist, økonom eller revisior, juridisk avdeling i Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
06.06.2022
OsloMet - storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
12.06.2022