Beate Gangås er blant søkerne (Foto: PST)
Beate Gangås (Foto: PST)

Beate Gangås ny politimester i Oslo

Beate Gangås (56) er utnevnt til politimester i Oslo for en åremålsperiode på seks år.

Fredag, 21. juni 2019 - 11:59

Det er 24 år siden sist en kvinne ble utnevnt til politimester i Oslo. Ingelin Killengreen ble, som første kvinne, utnevnt til Oslos politimester i 1995, og satt til år 2000, etterfulgt av Anstein Gjengedal som satt i to åremålsperioder.

Gangås overtar som Oslos politimester etter Hans Sverre Sjøvold som har vært politimester i hovedstaden siden 2012.

Gangås kommer fra stillingen som avdelingsdirektør ved Politiets sikkerhetstjeneste. Før det var hun konstituert politimester i Østfold politidistrikt (2011 til 2014) og politimester i Politidirektoratet (2001 til 2005).

– Jeg er glad for at hun har takket ja til dette viktige samfunnsoppdraget. Med denne utnevnelsen har Oslo politidistrikt fått en politimester med solid erfaring fra politietaten og ledererfaring fra flere ledernivåer og virksomheter, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (FrP) i en pressemelding.

Ombud

Fra 2006 til 2009 var Gangås Likestillings- og diskrimineringsombud.

Gangås var ansatt i Politiet fra 1992, og ble i 2001 utnevnt til politimester i seksjon mot organisert kriminalitet i Politidirektoratet. Gangås var konstituert som assisterende politidirektør april–desember 2005.

Hun har tidligere hatt ulike stillinger i Oslo politidistrikt, blant annet som leder av Økonomiseksjonen og Påtaleseksjonen.

Hennes arbeidsområder omfattet blant annet menneskehandel, familievold og rasisme og hun har arbeidet med likestillingsrelaterte oppgaver angående kjønn og etnisitet.

Gangås har vært styremedlem i Senter mot etnisk diskriminering samt leder av Interpols gruppe om menneskehandel.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Codex
Codex Advokat Oslo AS
Søknadsfrist: 
01.08.2019
LOGO IKA Møre og Romsdal
IKA Møre og Romsdal, Ålesund
Søknadsfrist: 
04.08.2019
LOGO Helsetilsynet
Statens helsetilsyn
Søknadsfrist: 
04.08.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer
Søknadsfrist: 
08.08.2019
LOGO Universitetet i Bergen
Universtietet i Bergen
Søknadsfrist: 
15.08.2019
LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
16.08.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Strategi og styring: Innkjøp
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Bufetat
Bufetat, Lillestrøm
Søknadsfrist: 
31.08.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019