Sverre Bromander (t.v.) og Arne Selvik (Foto: Ole-Martin Gangnes)
Sverre Bromander (t.v.) og Arne Selvik (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Styre­ekspert Arne Selvik kurset tillits­valgte jurister

De siste årene har det vært 150 dommer som går på styrearbeid.

Onsdag, 12. juni 2019 - 7:25

Tirsdag inviterte Sverre Bromander, leder av Juristforbundet - Stat til en ny samling i Juristforbundets topptillitsvalgtprogram; Arne Selvik foredro om styreledelse og styrearbeid.

– Dette er det mest populære arrangementet vi har hatt så langt. Styreledelse er relevant for de tillitsvalgte. De leder styrer i Juristforbundet og er dermed også en del av toppledelen i forbundet, sa Bromander før han ga ordet til Arne Selvik.

Arne Selvik er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og cand. polit. fra Universitetet i Bergen, kommunikasjonsdirektør, fagbokforfatter og redaktør. Han har blant annet vært programdirektør for Solstrandprogrammet for ledere og styreleder for Styreakademiet i Norge.

Selvik har skrevet en rekke bøker og artikler om ledelse og han har bred styreerfaring fra mange ulike virksomheter. Han anslår at han har vært innom 50 - 60 styrer.

– Problemstillingene er ulike, men samtidig dreier det seg om det samme: ansvar, roller, makt, om legitime prosesser, om åpenhet og om samarbeid.

– Hva produserer så styret? Styret skal gi retning. Det handler om å produsere legitimitet, beslutninger, kontroll, konsensus og omdømme. Det siste blir stadig viktigere, sa Selvik.

150 dommer

Selv om man sitter i et foreningsstyre med tillitsvalgte er det de samme prinsippene som gjelder hva angår funksjonene og dillemaene knyttet til styrearbeidet, påpekte Selvik.

– På styrefeltet er det mye som er erfaringsbasert og som utøves ulikt, men det skjer innen rammen av lover, regler og prinsipper.

Da Selvik skrev sin første bok om styrearbeid på begynnelsen av 2000-tallet fant han bare en dom som gikk på styreansvar.  Men de siste årene har det vært 150 dommer om styrearbeid. 73 prosent av disse har medført styreansvar og erstatningsansvar, ifølge Selvik.

– Det begynner med andre ord å bli alvorlig dette. Man må ha forståelse og respekt for jussens rolle.

– Vi snakker forresten om å “arbeide i et styre” og ikke å “sitte i et styre”, sa Selvik og pekte på forskjellen i rolleforståelse.

I innledningen til foredraget gikk han inn på sentrale oppgaver for styret - som det å ha utsikt, det å stille spørsmål, det å kunne være djevelens advokat og det å være mer lærende enn belærende.

Flere samlinger

Samlingen med styrearbeid som tema var årets første samling i topptillitsvalgtprogrammet. Ifølge Juristforbundet var programmet en suksess ved oppstarten i fjor og det har nå kommet for å bli, fortalte Sverre Bromander i Juristforbundet - Stat til Juristen tidligere i år.

Topptillitsvalgtsprogrammet er et tilbud til Juristforbundets topptillitsvalgte i staten: I utgangspunktet seksjonsstyret i JF- S og lederne for medlemsforeningene og kontaktstedene, men det er også åpnet for noe bredere deltakelse.

Programmet er ment å være et tilbud som forener de topptillitsvalgte. 

– Samtidig skal det være et opplæringstilbud om kompetanse og kunnskap som ikke finnes i det tradisjonelle utdanningstilbudet, målrettet mot vervet som fagforeningsleder. Juristforbundet skal ha de aller beste tillitsvalgte, og da må vi tilrettelegge for at det er mulig å bli det, sa Bromander til Juristen tidligere i år. 

Flere samlinger er planlagt. Det dreier seg blant annet om et spesialtilpasset forhandlingskurs og kurs i hvordan man kan påvirke politiske prosesser med særlig fokus på omstillinger.  

Ledige stillinger:

LOGO ESA
EFTA Surveillance Authority, Brussels
Søknadsfrist: 
01.06.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
01.06.2020
LOGO CREO
CREO Forbundet for kunst og kultur
Søknadsfrist: 
03.06.2020
LOGO Asker og Bærum tingrett
Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
03.06.2020
LOGO LO Norge
LO Norge, juridisk avdeling
Søknadsfrist: 
05.06.2020
LOGO Eidsvoll kommune
Eidsvoll kommune, FAMILIENS HUS
Søknadsfrist: 
12.06.2020
LOGO GIEK
Garantiinstituttet for eksportkreditt
Søknadsfrist: 
14.06.2020
LOGO Økokrim
Økokrim, Skatteteamet (Oslo)
Søknadsfrist: 
15.06.2020
LOGO Østgård
Advokatfirmaet Østgård DA, Tromsø
Søknadsfrist: 
01.07.2020