Sverre Bromander (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Jurist­forbundet med nye kurs­muligheter for tillits­valgte

Å lede tillitsvalgtstyrer er tema ved årets første samling for topptillitsvalgte. 

Tirsdag, 2. april 2019 - 8:11

Juristforbundet - Stat starter opp igjen med sitt topptillitsvalgtsprogram i år, og ønsker også å videreutvikle det. 

Ifølge Juristforbundet var programmet en suksess ved oppstarten i fjor og det har nå kommet for å bli, forteller Sverre Bromander i Juristforbundet - Stat.

Topptillitsvalgtsprogrammet er et tilbud til Juristforbundets topptillitsvalgte i staten: I utgangspunktet seksjonsstyret i JF- S og lederne for medlemsforeningene og kontaktstedene, men det er også åpnet for noe bredere deltakelse, forklarer Bromander. 

Programmet er ment å være et tilbud som forener de topptillitsvalgte. 

– Samtidig skal det være et opplæringstilbud om kompetanse og kunnskap som ikke finnes i det tradisjonelle utdanningstilbudet, målrettet mot vervet som fagforeningsleder. Juristforbundet skal ha de aller beste tillitsvalgte, og da må vi tilrettelegge for at det er mulig å bli det, sier Bromander til Juristen. 

Fire samlinger planlagt

Så langt i år er det planer om fire samlinger og den første invitasjonen er sendt ut. 

– Den dagen skal vi ha opplæring i styrearbeid og styreledelse fra en av dem som er mest anerkjent innenfor dette området. Å lede tillitsvalgtstyrer er vel det temaet vi har fått flest tilbakemeldinger om som ønsket. 

Det er Arne Selvik som skal foredra om styreledelse og styrearbeid.

Siste uke i august er det planlagt et nyutviklet og spesialtilpasset forhandlingskurs. 

– Deltakerne skal i en forhandlingssimulator og de skal lære spesifikt om å forhandle kollektivt for jurister, som er en gruppe som ofte opptrer som individualister. 

– Her har vi både avtalt med foredragsholdere og bestemt tid og sted. Dette har vi har store forventninger til, og er en samling som vi snart skal sende ut invitasjon til. 

– Videre arbeider vi med en samling som skal omhandle hvordan man skal påvirke politiske prosesser, og da særlig politiske omstillinger, som vi ser veldig mange av i statlig sektor nå.

– Og til slutt arbeider vi med en samling som skal omhandle hvordan man bygger, pleier, arbeider med og utvikler en medlemsorganisasjon. Her har vi allerede fått ja fra svært spennende lærekrefter, så vi håper vi får på plass disse samlingene etterhvert nå også, sier Bromander.

Lagbygging

Han sier et av målene med samlingene er å bygge og utvikle et lag. 

– Vi må gi foreningslederne en plattform å møtes på, og et nettverk så de blir en del av et fellesskap og kollegium. Opplevelsen av samhold og muligheten til å bli kjent med andre foreningsledere tror vi er viktig, sier Bromander.

– Vi utvikler ledere. Samtidig er det en veldig klar forventning om at de som får delta i programmet tar med seg kompetansen tilbake til sin forening og både nyttiggjør seg den og deler den videre, sier han. 

Ledige stillinger:

Samferdselsdepartementet
Søknadsfrist: 
01.11.2021
Buskerud tingrett
Søknadsfrist: 
01.11.2021
EOS-Utvalget
Søknadsfrist: 
03.11.2021
EOS-Utvalget
Søknadsfrist: 
03.11.2021
NORGES HØYESTERETT
Søknadsfrist: 
07.11.2021
Energimarkedsrett, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Søknadsfrist: 
10.11.2021