– Skal Juristforbundet være med på å ferdigstille forhandlinger raskt nå, så skal det ligge mye i potten for vår del, sier Sverre Bromander. (Foto: Ole-Martin Gangnes) 

Personal­reglement i staten: – Useriøst å frem­forhandle dette i full fart

Juristforbundet fraråder å fremforhandle et nytt personalreglement i full fart for å rekke fristen 1. juli, sier Sverre Bromander.  

Torsdag, 13. juni 2019 - 7:31

Statsansatteloven fra 2017 inneholder flere nye regler om blant annet tilsetting i staten, med den følge at alle statlige virksomheter må oppdatere eller lage nytt personalreglementet innen 1. juli.

Her gir seniorrådgiver Anette Narverud i Juristforbundet en oversikt over relevante bestemmelser i loven

Alle virksomheter i staten skal ha et personalreglement. Personalreglementet utfyller bestemmelsene i statsansatteloven og gir også muligheter for lokale tilpasninger.

Personalreglementet skal forhandles mellom arbeidsgiver og organisasjonene i virksomheten. 

Da den nye statsansatteloven trådte i kraft 1. juli 2017, ble det gitt en toårsfrist på å forhandle frem nye personalreglement lokalt. Sverre Bromander, leder av Juristforbundet – Stat, fraråder å fremforhandle et nytt personalreglement i full fart for å rekke fristen før sommeren.

– Jeg vil anbefale de som ikke er i mål med sine personalreglement å heller akseptere at de ikke rakk fristen, bruke den tiden det tar på å ferdigforhandle dette på en anstendig og ryddig måte, og da leve etter den nye statsansatteloven dersom det blir en lengre perioden uten personalreglement. 

– Den nye statsansatteloven har tildels en betydelig bedre ivaretakelse av arbeidstakersiden en endel gamle personalreglement. Juristforbundet vil fraråde å fremforhandle et nytt personalreglement i full fart for å rekke fristen, sier han.  

– Vi har ikke dårlig tid

– 1. juli er en frist for arbeidsgiverne. Ikke for oss. Det er ikke vi som har ventet. Vi har ikke dårlig tid, og et godt personalreglement er det aller viktigste for oss, sier lederen for Juristforbundet – Stat.

Han mener at de arbeidsgiverne som tar sitt arbeidsgiveransvar på alvor har ferdigforhandlet nytt personalreglement for lenge siden. 

– Der ble det satt av både god tid til forhandlingene, for dette er kompliserte forhandlinger. Dette er åpenbart ikke noe som kan fremforhandles i et forhandlingsmøte eller to. Det ble også tatt høyde for at det ikke ble enighet og at denne uenigheten måtte tvisteløses. De som har gjort det på denne måten fortjener anerkjennelse for deres respekt for og etterlevelse av trepartssamarbeidet, sier Bromander.

Han mener det ikke skal undervurderes hvor viktig et godt personalreglement er. 

– Jeg synes det er direkte useriøst å skulle fremforhandle dette i full fart når man har hatt to år på seg med den nye loven. Det viser manglende respekt både overfor lovgiver, men ikke minst er det mangel på respekt overfor sine arbeidstakere.

– Vi har vært klare til å forhandle siden den nye statsansatteloven trådte i kraft. Skal Juristforbundet være med på å ferdigstille forhandlinger raskt nå, så skal det ligge mye i potten for vår del. 

Hvilke stillinger skal lyses ut?

Et stridsspørsmål har vært arbeidsgiveres ønske om å slippe å lyse ut stillinger eller utnevninger utover den nye statsansattelovens grense på stillinger med seks måneders varighet. Her har den enkelte arbeidsplass mulighet til å gjøre unntak, dersom partene blir enige.

Sverre Bromander fraråder på det sterkeste å gå med på unntak fra de nye reglene om at ansettelser eller utnevninger i mer enn seks måneder skal lyses ut. 

– For meg er det vanskelig å forstå at dette unntaket er blitt så viktig for mange arbeidsgivere. Risikoen for feilansettelser øker jo betraktelig når man tar slike snarveier. Og det skal ligge veldig mye i potten for vår del før vi velger å lefle med lovens hovedregel. Som også er det lovgiver mente var den beste løsningen, sier han.

 

Ledige stillinger:

LOGO Oslo Met
OsloMet Divisjon forskning og utvikling
Søknadsfrist: 
21.08.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Strategi og styring: Innkjøp
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Sjøfartsdir
Sjøfartsdirektoratet, Haugesund
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Tr heim kommune
Trondheim kommune, Enhet for service og internkontroll
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Trondheim
Søknadsfrist: 
26.08.2019
LOGO Bufetat
Bufetat, Lillestrøm
Søknadsfrist: 
31.08.2019
LOGO Sjøfartsdirektoratet
Sjøfartsdirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
05.09.2019
LOGO Eurojuris
Frøstrup Løitegaard DA
Søknadsfrist: 
08.09.2019
LOGO NSOF
Norsk Sjøoffisersforbund, Oslo
Søknadsfrist: 
10.09.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019