Håvard Holm (Foto: Tore Letvik)
Juristforbundets president Håvard Holm (Foto: Tore Letvik)

Tillitsvalgt­konferanse retter blikket fremover

Morgendagens arbeidsmarked er tema for årets tillitsvalgtkonferanse i Juristforbundet.

Torsdag, 6. juni 2019 - 9:18

Årets tillitsvalgtkonferanse i Juristforbundet startet i dag 6. juni og foregår over to dager på Farris Bad i Larvik. Nær 150 er påmeldt.

Konferansen blir åpnet av Juristforbundets president Håvard Holm.

De tillitsvalgte skal se framover og diskutere utviklingen på arbeidsmarkedet.

«Morgendagens arbeidsmarked – må vi tenke nytt?» er overbyggende tema.

Utviklingstrekk

Blant foredragsholderne er sjefsanalytiker og jurist Tor-Egil Viblemo, som snakker om utviklingstrekk i arbeidsmarkedet for jurister.

Professor Kalle Moenes foredrag handler om den nordiske modellen og fremtidens arbeidsliv og fra Juristforbundets danske søsterorganisasjon Djøf kommer politisk sjefsrådgiver Esben Dahl Sørensen  for å dele sine erfaringer, analyser og rapporter om hvordan digitalisering og kunstig intelligens vil påvirke juristprofesjonen.

Advokat Rune Liums tema er rettsmekling og teknikker for tvisteløsning, mens advokatene Heidi Aas Larsen og Kjetil Baustad Egeli snakker om ulike tilknytningsformer til arbeidslivet.

Plunder og heft?

Også medbestemmelse i fremtidens arbeidsmarked skal diskuteres - Even Bolstad fra HR Norge kommer med foredraget «Medbestemmelse - plunder og heft for HR?»

Andre temaer under konferansen er retoriske strategier for tillitsvalgte og hvordan en kan bli en bedre formidler.

Ledige stillinger:

LOGO ESA
EFTA Surveillance Authority, Brussels
Søknadsfrist: 
01.06.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
01.06.2020
LOGO CREO
CREO Forbundet for kunst og kultur
Søknadsfrist: 
03.06.2020
LOGO Asker og Bærum tingrett
Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
03.06.2020
LOGO LO Norge
LO Norge, juridisk avdeling
Søknadsfrist: 
05.06.2020
LOGO Eidsvoll kommune
Eidsvoll kommune, FAMILIENS HUS
Søknadsfrist: 
12.06.2020
LOGO GIEK
Garantiinstituttet for eksportkreditt
Søknadsfrist: 
14.06.2020
LOGO Økokrim
Økokrim, Skatteteamet (Oslo)
Søknadsfrist: 
15.06.2020
LOGO Østgård
Advokatfirmaet Østgård DA, Tromsø
Søknadsfrist: 
01.07.2020