Gatejuristens smmerpatrulje (Foto: Ole-Martin Gangnes)
F.v. Gatejuristens leder Cathrine Moksness, teamleder og jusstudent Sofie Claussen, jusstudent Balal Khan, byråd Tone Tellevik Dahl, jurist Sigurd Hjertholm og jusstudent Sara Kandahl (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Åpnet Gate­juristens sommer­patrulje

I sommer skal Gatejuristen i Oslo gjennomføre sin årlige sommerpatrulje for å fange opp unge rusavhengige og for å drive rettshjelp.

Onsdag, 26. juni 2019 - 6:58

Gjennom siste del av juni og hele juli skal Gatejuristen i Oslo gjennomføre daglige patruljeringer i sentrumsområdene. Patruljeteamene består av fire til fem frivillige. 

Tirsdag ble oppstart av patruljeringen markert under et møte i Jusshuset i Skippergata. 

Tone Tellevik Dahl (AP), Oslo-byråd for eldre, helse og arbeid, var invitert for å åpne sommerpatruljen, som beskrives som et nyskapende og viktig tilbud på rettshjelpsfeltet. 

Sommerpatruljens teamleder (og jusstudent) Sofie Claussen, frivillig (og jusstudent) Balal Kahn og Gatejuristenes leder Cathrine Moksness fortalte en interessert byråd om det oppsøkende rettshjelpsarbeidet sommerpatruljen driver.

Gatejuristenes leder Cathrine Moksness og byråd Tone Tellevik Dahl (Foto: Ole-Martin Gangnes)
Gatejuristenes leder Cathrine Moksness og byråd Tone Tellevik Dahl (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Patruljeteamene er synlige i bybildet med gatejuristsykkelen og refleksvester med logo – og deler blant annet ut pinne-is og pedagogisk tilpassede kort med informasjon om rettigheter. 

I fjor ble det gjennomført veiledningssamtaler med 175 unge rusavhengige.

Sofie Claussen og Balal Khan fortalte at det blir drevet veiledning og rådgivning om rettigheter innen blant annet helse, bolig, gjeld, utledningsrett og sosiale tjenester.

– Vi nådde mange av de unge brukerne i fjor og responsen var god, sier de.

De fleste spørsmålene i fjor dreide seg om bolig, gjeld og sosiale ytelser, fortalte sommerpatruljens daværende teamleder til Juristen da patruljen oppsummerte arbeidet i fjor høst.  

Grunnleggende rettigheter

Sommerpatruljen skal fange opp unge rusavhengige, som ofte har mindre kontakt med hjelpeapparatet enn voksne har. Om sommeren er det også mange unge fra andre steder i Norge som trekkes mot rusmiljøer i hovedstaden.

 – Ungdommene har i svært liten grad kjennskap til egne grunnleggende velferdsrettigheter. Noen sover ute, får ikke nok mat eller den helsehjelpen de behøver, forteller Gatejuristens fagsjef Tamar Thorud på Gatejuristens nettsted.

Målet er å skape bevissthet om grunnleggende rettigheter. 

– Vi har hatt som utgangspunkt at vår tilnærming skulle være tillitsskapende, pedagogisk og juridiskfaglig forankret. Denne gruppens særpreg og vegring mot hjelpeapparatet har gjort at vi måtte tenke ganske annerledes enn i ordinært juridisk informasjonsarbeid, sier Thorud.

Frivillige

Gatejuristen er et rettshjelpstilbud til dem som ikke selv er i stand til å hevde sin rett og gir gratis rettshjelp til folk som har eller har hatt rusproblemer.

Gjennom femten år har Gatejuristen tilbudt rusavhengige gratis rettshjelp. I dag finnes tilbudet i femten byer. Over hele landet legger en rekke frivillige jurister, advokater og jusstudenter ned mange årsverk hos Gatejuristen. 

 

Ledige stillinger:

LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Kommuneadvokaten
Søknadsfrist: 
01.03.2020
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer
Søknadsfrist: 
05.03.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Riksadvokatembetet
Søknadsfrist: 
06.03.2020
LOGO Stjørdal kommune
Stjørdal kommune
Søknadsfrist: 
08.03.2020
LOGO ESA
EFTA Surveillance Authority, Brussels
Søknadsfrist: 
08.03.2020
LOGO EOS Utvalget
Stortingets Kontrollutvalg
Søknadsfrist: 
08.03.2020
LOGO Fiskeridir
Fiskeridirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
09.03.2020
LOGO Nes kommune
Nes kommune
Søknadsfrist: 
09.03.2020
OLOGO SLO MET
OsloMet
Søknadsfrist: 
09.03.2020
LOGO Vinmonopolet
Vinmonopolet, Oslo
Søknadsfrist: 
10.03.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
13.03.2020
LOGO Statskog
Statskog, Namsos
Søknadsfrist: 
15.03.2020
LOGO Fylkesmannen i Oslo og Viken
Fylkesmannen i Oslo
Søknadsfrist: 
15.03.2020
LOGO Larvik kommune
Larvik kommune
Søknadsfrist: 
22.03.2020