Roste innsatsen for rettshjelp

Justisministeren takket de frivillige i Gatejuristen da han kom på rettshjelptiltakets høststart. 

Cathrine Moksness, Tor Mikkel Wara og Caitlin Doan-Tran
F.v. Gatejuristens leder Cathrine Moksness, justisminister Tor Mikkel Wara og Caitlin Doan-Tran (Foto: Tuva Bønke Grønning)

Det var mottak av et rekordstort antall frivillige da Gatejuristen i Oslo tok imot studenter som gjør en innsats for rettshjelp. 

Mandag 20. august ble femti nye frivillige jusstudentene ønsket velkommen under et møte i Jusshuset i Skippergata. 

Møtet markerte også avslutningen på Gatejuristens sommerpatrulje. 

Gatejuristen hadde invitert justisminister Tor Mikkel Wara til møtet. Han roste innsatsen som hadde blitt lagt ned i sommer. I sommer har Gatejuristen gjennomført en sommerpatrulje for å fange opp flere unge rusavhengige. 

– Jeg vil takke dere for den innsatsen som er gjort. I justissektoren er det mye fokus på politi og annet som er veldig synlig i media, og det kan være lett å glemme dem som ikke er så synlige – selv om vi ser mange av dem på gata. Innsatsen som gjøres her er nyttig for samfunnet, i tillegg til at det er nyttig for dere å ta med denne erfaringen videre i alle mulige jobber som jurister, sa Wara til de nye frivillige studentene. 

– Dere har lært mye på de utdanningsinstitusjonene dere har gått på, og da plikter dere på mange måter å dele noe av kunnskapen dere har som jusstudenter og jurister, sa Wara. 

Han viste til at regjeringen skal i gang med å vurdere rettshjelpsordningen. Det skal settes ned et utvalg som i løpet av 2020 skal komme med forslag til en ny rettshjelpsordning. 

Ordningen har ikke vært gjennomgått siden 2008-2009. I mandatutkastet skriver Justisdepartementets sivilavdeling blant annet følgende:  

”Erfaringer viser at det er et udekket behov for rettshjelp i befolkningen. Økt rettsliggjøring og økte økonomiske og sosiale forskjeller i samfunnet understreker viktigheten av å utvikle rettshjelpsordningen i takt med samfunnsutviklingen og borgernes behov.”  

– Det er viktig at rettshjelpsordningene treffer de som er mest sårbare. Samfunnet endrer seg og derfor er det nødvendig å evaluere en gang i blant. De erfaringene Gatejuristen gjør er viktige. Dere kan hjelpe oss i det arbeidet vi skal i gang med, sa Wara. 

Møtet markerte også avslutningen på Gatejuristens sommerpatrulje. Gjennom siste del av juni og hele juli har Gatejuristen gjennomført patruljeringer i sentrumsområdene. 

Teamleder Caitlin Doan-Tran, som har ledet sommerpatruljen, forteller at det ble gjennomført veiledningssamtaler med 175 unge rusavhengige. 

– Vi har drevet veiledning og rådgivning om rettigheter innen helse, bolig, gjeld, utledningsrett og sosiale tjenester. Vi nådde mange av de unge brukerne - flere enn vi trodde vi skulle nå. De fleste spørsmålene dreide seg om bolig, gjeld og sosiale ytelser, forteller hun til Juristen.