Streik i Oslo kommune: - Denne streiken er utrykk for en desperasjon. Nok er nok

Fredag møtte de streikende opp utenfor rådhuset hvor blant andre Akademikerne-leder Kari Sollien og forhandlingsleder Erik Graff holdt appeller. 

Kari Sollien holder streikeappell utenfor rådhuset
Kari Sollien holder streikeappell utenfor rådhuset

Natt til fredag brøt Akademikerne meklingen med Oslo kommune, og 140 medlemmer er nå ute i streik. 

Fredag møtte de streikende opp utenfor rådhuset hvor blant andre Akademikerne-leder Kari Sollien og forhandlingsleder Erik Graff holdt appeller. 

- Jeg er utrolig glad og stolt over denne markeringen. Dette er viktig for alle akademikere og alle oss som bor i denne byen, sa Sollien til de fremmøtte.

Erik Graff snakker til de streikende utenfor Oslo rådhus. Foto: Tuva Bønke Grønning

Akademikerne mener Oslo kommunes tilbud ikke prioriterer grupper med høy utdanning. De mener at lønnsforhandlingene bør skje på den enkelte arbeidsplass, slik det er i resten av kommune-Norge. 

Erik Graff er Akademikernes forhandlingsleder i Oslo kommune:

- Vi har prøvd å få gjennomslag for et annet lønnssystem gang på gang. Denne streiken er utrykk for en desperasjon. Nok er nok. Nå måtte vi si klart ifra. Det vi krever er overhodet ikke noe ekstremt, bare det som alle andre kommuner har og det som nå utvikles i statlig sektor. Oslo kommune er her en gammeldags aktør. 52 000 ansatte får lønnen sin fastsatt av fire, fem personer i sentraladministrasjonen, sa han.

- Vi vet vi har støtte blant etatsledere, men de tør nok ikke å si det offentlig. Dette er en helt nødvendig streik.

- Mister kompetanse

Thale Blanck Torkildsen er jurist i Byrådsavdeling for næring og eierskap og tillitsvalgt for Juristforbundet i Oslo kommune. Hun sitter også som 2. varamedlem i forbundets hovedstyre.

Thale Blanck Torkildsen utenfor Oslo rådhus. Foto: Tuva Bønke Grønning

Hun forteller om stort engasjement når vi møter henne utenfor rådhuset.

- Denne streiken er viktig for at Oslo kommune skal kunne ha god kompetanse i hele kommunen. Det får man ved at man i lokale forhandlinger kan tilrettelegge for at det er et lønnsnivå som gjør at man beholder kompetansen, sier hun.

Torkildsen mener det er en utfordring at mange unge jurister forsvinner fra kommunen etter en stund på grunn av manglende lønnsutvikling.

- Vi ser at vi har et utdatert lønnssystem, og trenger virkemidler for å beholde gode folk, sier hun.

- Vi streiker for hele kommunen, så vi streiker så lenge vi må, sier Torkildsen.

41 jurister i streik

De 140 som er tatt ut i streik jobber alle i rådhuset i Oslo: 119 fra byrådsavdelingene og 18 personer er fra bystyrets sekretariat. I tillegg inkluderer det tre hovedtillitsvalgte i kommunen.

Foreningene som omfattes av uttaket er Juristforbundet, Samfunnsviterne, Econa, Samfunnsøkonomene, Naturviterne, Afag, Tekna og Nito.

Av Juristforbundets medlemmer er streikeuttaket på 41 personer.

– I dag bestemmer noen få personer lønna til tusenvis av ansatte i hele kommunen. De ansattes kompetanse og ansvar har lite å si i forhandlingene, og lønnen bestemmes uavhengig av de ulike arbeidsplassenes behov. Vi har ikke råd til et arbeidsliv der dette ikke har betydning, sier forhandlingsleder Erik Graff til NTB. 

140 personer er tatt ut i streik ved Oslo rådhus. Foto: Tuva Bønke Grønning