Streik i Oslo kommune

Jurister i Oslo kommune streiker.

(Foto: Jiri Havran) 

Akademikerne har brutt meklingen med Oslo kommune, og 140 medlemmer er nå ute i streik.

"Oslo kommunes tilbud prioriterer ikke grupper med høy utdanning, og kommunen holdt fast ved å fordele alle pengene sentralt fra rådhuset. Akademikerne krevde at lønnsforhandlingene skulle skje på den enkelte arbeidsplass, slik det er i resten av kommune-Norge", skriver Akademikerne i en pressemelding.

Akademikernes første streikeuttak er 140 personer som arbeider i rådhuset i Oslo. 

119 er fra byrådsavdelingene og 18 personer er fra bystyrets sekretariat. I tillegg inkluderer det tre hovedtillitsvalgte i kommunen.

Foreningene som omfattes av uttaket er Juristforbundet, Samfunnsviterne, Econa, Samfunnsøkonomene, Naturviterne, Afag, Tekna og Nito.

Av Juristforbundets medlemmer er streikeuttaket på 41 personer.

– Skal vi sikre gode tjenester til Oslo, må kommunen klare å holde på dyktige ansatte med høy utdanning. Akademikerne streiker for et lønnssystem som anerkjenner kunnskap og kompetanse, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo.

– Misnøye med måten lønnen forhandles

– Lokale forhandlinger er smart fordi det bidrar til at ansatte blir sett for jobben de gjør og blir belønnet for ansvar, innsats og kompetanse. Det gir også etatene og bydelene bedre mulighet til å holde på viktig kunnskap og erfaring, sier Graff.

Han sier streiken er en markering av medlemmenes misnøye med måten lønnen forhandles på i Oslo kommune, og konsekvensene det har.

Ifølge Akademikerne rammer streiken politiske prosesser som blant annet budsjettarbeidet, et stort og viktig digitaliseringsprosjekt i kommunen og forberedelser til høstens valg.