Oslo rådhus

Streik i Oslo kommune

Jurister i Oslo kommune streiker.

Fredag, 24. mai 2019 - 0:27

Akademikerne har brutt meklingen med Oslo kommune, og 140 medlemmer er nå ute i streik.

“Oslo kommunes tilbud prioriterer ikke grupper med høy utdanning, og kommunen holdt fast ved å fordele alle pengene sentralt fra rådhuset. Akademikerne krevde at lønnsforhandlingene skulle skje på den enkelte arbeidsplass, slik det er i resten av kommune-Norge”, skriver Akademikerne i en pressemelding.

Akademikernes første streikeuttak er 140 personer som arbeider i rådhuset i Oslo. 

119 er fra byrådsavdelingene og 18 personer er fra bystyrets sekretariat. I tillegg inkluderer det tre hovedtillitsvalgte i kommunen.

Foreningene som omfattes av uttaket er Juristforbundet, Samfunnsviterne, Econa, Samfunnsøkonomene, Naturviterne, Afag, Tekna og Nito.

Av Juristforbundets medlemmer er streikeuttaket på 41 personer.

– Skal vi sikre gode tjenester til Oslo, må kommunen klare å holde på dyktige ansatte med høy utdanning. Akademikerne streiker for et lønnssystem som anerkjenner kunnskap og kompetanse, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo.

– Misnøye med måten lønnen forhandles

– Lokale forhandlinger er smart fordi det bidrar til at ansatte blir sett for jobben de gjør og blir belønnet for ansvar, innsats og kompetanse. Det gir også etatene og bydelene bedre mulighet til å holde på viktig kunnskap og erfaring, sier Graff.

Han sier streiken er en markering av medlemmenes misnøye med måten lønnen forhandles på i Oslo kommune, og konsekvensene det har.

Ifølge Akademikerne rammer streiken politiske prosesser som blant annet budsjettarbeidet, et stort og viktig digitaliseringsprosjekt i kommunen og forberedelser til høstens valg. 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOG NLF
Norges Lastebileier-Forbund, NLF
Søknadsfrist: 
20.09.2019
LOGO PST
Politiets Sikkerhetstjeneste
Søknadsfrist: 
22.09.2019
LOGO Tolletaten
Tolletaten, Oslo
Søknadsfrist: 
23.09.2019
LOGO Asker og Bærum tingrett
Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
25.09.2019
LOGO Sykehusinnkjøp
Hovedkontor, Sykehusinnkjøp HF, Vadsø
Søknadsfrist: 
29.09.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019
LOGO Arendalsadvokatene
Arendalsadvokatene AS
Søknadsfrist: 
01.10.2019
LOGO Space Norway
Space Norway
Søknadsfrist: 
06.10.2019
LOGO NTNU
NTNU, Trondheim
Søknadsfrist: 
11.10.2019