Anne Woldmo og Are Skjold-Frykholm (Foto: Ole-Martin Gangnes)
Anne Woldmo og Are Skjold-Frykholm informerte i dag om mulig streik i Politidirektoratet (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Streike­klare jurister 

Ansatte i Politidirektoratet og NAV blir tatt ut i streik hvis det ikke oppnås enighet i lønnsoppgjøret i staten.

Mandag, 20. mai 2019 - 11:08

Jurister, ingeniører, psykologer, leger, samfunnsvitere, økonomer og naturvitere i Politidirektoratet og Arbeids og -velferdsdirektoratet tas ut i en eventuell streik dersom partene i staten ikke kommer til enighet.

524 Akademikerne-medlemmer tas ut i første fase av en eventuell streik, de fleste i NAV og Politidirektoratet.

Første mulige streikedag er fredag 24. mai. Meklingsfristen går ut ved midnatt torsdag 23. mai. 

I dag holdt Politijuristene medlemsmøte for å informere sine medlemmer i Politidirektoratet om mulig streik fra fredag.

Juristen møtte Are Skjold-Frykholm og Anne Woldmo, henholdsvis leder og andre nestleder i Politijuristene, utenfor Politidirektoratet etter møtet.

Skjold-Frykholm leder streikeuttaket i politiet.

– Det er stor streikevilje blant medlemmene. På møtet i dag har gitt en del praktisk informasjon rundt en mulig streik, sier han.

I Politidirektoratet er 130 medlemmer av Akademikerne omfattet av første eventuelle streikeuttak – rundt halvparten av disse er jurister.

Vil ramme arbeidsgiver

Akademikerne sier de med uttaket ønsker at brukerne av etatens tjenester blir rammet i minst mulig grad.

En streik i Politidirektoratet vil bety dårligere styring og utvikling av etaten og at rapportering til departementet blir betydelig svekket, skriver Akademikerne.

Anders Kvam (Foto: Akademikerne)
Anders Kvam (Foto: Akademikerne)

Og i NAV vil en streik medføre redusert drift av IT-systemer og ramme samhandling med andre direktorater og departement.

Det var natt til 1. mai at Akademikerne brøt lønnsforhandlingene i staten. Bruddet i kom etter uenighet om pensjon. 

– Staten viser ingen vilje til å følge opp fjorårets avtale om offentlig tjenestepensjon, og avviser å tariffeste allerede avtalte AFP-rettigheter. Det er både oppsiktsvekkende og skuffende, sa leder i Akademikerne stat, Anders Kvam, etter at forhandlingene brøt sammen. 

Foreningene som omfattes av uttaket er Den norske legeforening, Econa, Juristforbundet, Naturviterne, NITO, Norsk psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene og Tekna.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Sykkylven kommune
Søknadsfrist: 
04.08.2021
SKOLELEDERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Kristiansand Kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Oslo kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Avdeling for Kvalitet og virksomhetsstyring, Direktørens stab
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
16.08.2021
Jernbanedirektoratet
Søknadsfrist: 
18.08.2021
Helse Vest RHF
Søknadsfrist: 
23.08.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021