Ifølge Akademikerne brukte Oslo kommune over 1,8 milliarder på konsulenter ifjor.  – Det er en økning på 24 prosent siden 2015. Istedenfor å bruke så store summer på konsulenter bør kommunen sørge for et lønnssystem som sikrer at erfarne ansatte blir i ko
Ifølge Akademikerne brukte Oslo kommune over 1,8 milliarder på konsulenter ifjor. – Det er en økning på 24 prosent siden 2015. Istedenfor å bruke så store summer på konsulenter bør kommunen sørge for et lønnssystem som sikrer at erfarne ansatte blir i kommunen over tid, sier Erik Graff (Foto: Akademikerne)

Lønns­oppgjøret: Mekling i stat og kommune

Frist for å komme til enighet er 23. mai ved midnatt. 

Torsdag, 2. mai 2019 - 9:11

Det er brudd i Akademikernes lønnsforhandlinger både i staten, KS og Oslo kommune. Oppgjørene har gått til mekling og frist er satt til 23. mai klokken 24.00.

Anders Kvam, leder i Akademikerne stat, sier i en pressemelding: 

– Staten viser ingen vilje til å følge opp fjorårets avtale om offentlig tjenestepensjon, og avviser å tariffeste allerede avtalte AFP-rettigheter. Det er både oppsiktsvekkende og skuffende.

I følge Kvam var det mangel på et pensjonstilbud fra staten som tvang frem et brudd mellom partene. 

Akademikerne krever at all lønn skal være pensjonsgivende, og at ny avtalefestet pensjon tariffestes. 

KS

Når det gjelder KS-området, sier leder for Akademikerne kommune, Jan Olav Birkenhagen, at lektorene nedprioriteres og i en pressemelding fra Akademikerne heter det at at dagens rigide lønnssystem er en del av problemet. 

Akademikernes krevde at all lønn skal forhandles lokalt, men KS imøtekom ikke kravet. 

– Dette oppgjøret er et godt eksempel på at sentrale forhandlinger har svært lav treffsikkerhet: Når man gir enkelte grupper lønnsløft, følger andre grupper automatisk med – grupper som det ikke finnes argumenter for å løfte, sier Birkenhagen. 

Også her er pensjon en del av bruddgrunnlaget. 

– KS sitt forslag innebærer en prosess og et system der arbeidstakerne står igjen med en svakere forhandlingsposisjon i pensjonsspørsmål i fremtiden. Helt konkret handler det om å flytte pensjonsbestemmelsene ut av hovedtariffavtalen og inn i en særavtale, og det kan vi ikke godta, sier Birkenhagen.

Oslo kommune

Også i Oslo kommune er det brudd. Akademikerne krevde at forhandlingene skal skje lokalt på den enkelte arbeidsplass. 

«Kommunen valgte å ikke sette av noen penger til lokale forhandlinger, og høyt utdannede ble overhodet ikke prioritert i oppgjøret», skriver Akademikerne. 

– I dag er det noen få personer i rådhuset som bestemmer lønnen til mange tusen ansatte. Dagens utdaterte lønnssystem innebærer at forhandlingene skjer uavhengig av de ansattes kompetanse og innsats – og gjør det vanskelig for virksomhetene å løse deres ulike behov og utfordringer, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune. 

Akademikerne kritiserer også konsulentbruken i Oslo kommune og skriver:

«Byrådet og leder Raymond Johansen har gått høyt på banen og lovet å få ned konsulentbruken i Oslo kommune. Ferske tall Akademikerne har hentet ut fra Oslo kommune viser at utviklingen går motsatt vei: I 2018 brukte Oslo over 1,8 milliarder på konsulenter.

– Det er en økning på 24 prosent siden 2015. Istedenfor å bruke så store summer på konsulenter bør kommunen sørge for et lønnssystem som sikrer at erfarne ansatte blir i kommunen over tid, sier Graff.

Ledige stillinger:

NAV
Søknadsfrist: 
27.09.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Universitetet i Bergen
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
07.10.2021
NTNU
Søknadsfrist: 
07.10.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
11.10.2021
Norges Farmaceutiske Forening
Søknadsfrist: 
20.10.2021