Hver femte leder har lest ansattes epost

To av ti har overvåket hvilke nettsider ansatte er inne på. 

Tirsdag, 28. mai 2019 - 9:38

En undersøkelse Deloitte Advokatfirma har gjennomført viser at hver femte leder har lest ansattes epost, skriver Dagens Næringsliv

De 140 respondentene er arbeidsgivere alt fra offentlig sektor via bank og finans til medier, eiendom og teknologi.

20 prosent av lederene oppgir at de har gått inn på ansattes e-post. To av ti svarer at de har overvåkent hvilke nettsider ansatte er inne på, mens en av ti overvåker telefonbruk. 

På sine nettsider lister Deloitte opp noen nøkkelfunn fra undersøkelsen:

  • Undersøkelsen indikerer at enkelte virksomheter ikke etterlever regelverket som kommer til anvendelse ved gjennomføring av kontrolltiltak. For eksempel har 36,4 % av respondentene svart at det ikke er utarbeidet retningslinjer for bruk av kontroll- og overvåkingstiltak i virksomheten, 14,4% har svart at det ikke kan dokumenteres at bruk av kontroll- og overvåkingstiltak er saklig begrunnet, og 4,3 % har svart at det gjennomføres overvåking i virksomheten som de ansatte ikke er informert om. Nært seks av ti svarer at overvåking i virksomheten ikke har vært diskutert med de ansatte.
  • 18,2 % oppgir at det har blitt tatt i bruk sanksjoner mot arbeidstakere som følge av brudd oppdaget ved overvåking. Nært ni av ti arbeidsgivere har svart at sanksjonen som ble tatt i bruk var advarsel, men nært tre av ti har oppgitt at også oppsigelse har blitt benyttet.
  • På en sekspunktsskala fra helt uenig (1) til helt enig (6), svarer nær halvparten 5 eller 6 på om kontrolltiltakene er av hensyn til tryggheten for de ansatte, og 78,3 % mener at overvåkingen gir de ansatte trygghet. På spørsmål om negative virkninger, er det imidlertid hele 73 % som oppgir at de tror ansatte føler seg mer mistenkeliggjort, og 64,9 % mener dette går utover tilliten mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og nær seks av ti mener overvåkings- og kontrolltiltak kan øke stressnivået.

Deloitte skriver at de mener enkelte av funnen i undersøkelsen er bekymringsverdige.

“Blant annet har over en tredjedel av arbeidsgiverne svart at det ikke er utarbeidet retningslinjer for bruk av overvåkings- og kontrolltiltak i virksomheten, noe som faktisk er et krav etter regelverket. Sjansen for feilbehandling øker ved gjennomføring av overvåkings- og kontrolltiltaket når det ikke er på plass retningslinjene” skriver de. 

Ledige stillinger:

LOG NLF
Norges Lastebileier-Forbund, NLF
Søknadsfrist: 
20.09.2019
LOGO PST
Politiets Sikkerhetstjeneste
Søknadsfrist: 
22.09.2019
LOGO Tolletaten
Tolletaten, Oslo
Søknadsfrist: 
23.09.2019
LOGO Asker og Bærum tingrett
Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
25.09.2019
LOGO Sykehusinnkjøp
Hovedkontor, Sykehusinnkjøp HF, Vadsø
Søknadsfrist: 
29.09.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019
LOGO Arendalsadvokatene
Arendalsadvokatene AS
Søknadsfrist: 
01.10.2019
LOGO Space Norway
Space Norway
Søknadsfrist: 
06.10.2019
LOGO NTNU
NTNU, Trondheim
Søknadsfrist: 
11.10.2019