Halv million i bot for gjen­gjeldelse mot varslere

Politiet skriver i forelegget at Fredrikstad kommune opptrådte «på en måte som samlet sett utgjorde gjengjeldelse overfor de ansatte».

Tirsdag, 14. mai 2019 - 11:23

Politiet i Øst har gitt Fredrikstad kommune et forelegg på 500.000 kroner for brudd på arbeidsmiljøloven, melder NRK.

Kommunen skal ikke har klart å ivareta tre ansatte i teknisk drift som varslet om kritikkverdige forhold i kommunen.

Politiet skriver i forelegget at Fredrikstad kommune opptrådte «på en måte som samlet sett utgjorde gjengjeldelse overfor de ansatte».

Som eksempler på dette viser de til at kommunen unnlot å behandle varsler og ikke gjorde noe for å ivareta sin omsorgsplikt for de ansatte som etter varslene var sårbare for hevn fra ledere.

Kommune har ennå ikke tatt stilling til forelegget opplyser rådmann Nina Tangnæs Grønvold til NRK.

Advarte mot å varsle

Juristen intervjuet våren 2017 «Marit», som jobbet som jurist i kommunen, og som varslet for første gang i 2012 om det hun mente var feil bruk av den såkalte anleggsbidragsmodellen ved utbygginger. 

Hun var den gang klar på at hun advarte andre mot konsekvensene av å varsle, samtidig som hun fortalte at hun måtte følge sin egen stemme da hun valgte å varsle.

– Som jurist kunne jeg ikke sitte stille å se på noe som åpenbart var galt, og jeg varslet derfor flere ganger, sa hun.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Codex
Codex Advokat Oslo AS
Søknadsfrist: 
01.08.2019
LOGO IKA Møre og Romsdal
IKA Møre og Romsdal, Ålesund
Søknadsfrist: 
04.08.2019
LOGO Helsetilsynet
Statens helsetilsyn
Søknadsfrist: 
04.08.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer
Søknadsfrist: 
08.08.2019
LOGO Universitetet i Bergen
Universtietet i Bergen
Søknadsfrist: 
15.08.2019
LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
16.08.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Strategi og styring: Innkjøp
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Bufetat
Bufetat, Lillestrøm
Søknadsfrist: 
31.08.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019